Bijeenkomst meldcode in het basisonderwijs

Datum

21 september 2017

Net als vorig jaar, organiseren we voor intern begeleiders/ aandachtsfunctionarissen en schoolmaatschappelijk werkers werkzaam in het basisonderwijs een bijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst is het up- to-date houden van de kennis over de meldcode, de deskundigheid bevorderen rond signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een ervaringsdeskundige vertelt. Ook zijn er workshops zoals

  •  opfrissen van de taken van de aandachtsfunctionaris,
  • motiverende en coachende rol van de AF-er,
  • praten met kinderen over kindermishandeling,
  • SISA,
  • Keurmerk Meldcode etc.

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! Het programma en de mogelijkheid tot aanmelding volgen nog. Deelname is kosteloos.