Broedplaats010, leergang voor onderwijsinnovatie

De plek voor kennis en innovatie

Broedplaats010 richt zich op onderwijsinnovatie en is een uitdaging voor een geselecteerd gezelschap. Hierin zitten ambitieuze leraren, pedagogisch medewerkers, intern begeleiders en docenten van de Pabo en lerarenopleidingen. Een enorme kans om jouw kennis en innovatief vermogen uit te breiden én in de praktijk te brengen.Je gaat aan de slag met concrete opdrachten om het onderwijs te vernieuwen. Neem daarbij de dynamiek van de stad Rotterdam als kader, met de bijbehorende uitdagingen in het onderwijs en de vroeg- en voorschoolse educatie.

Broedplaats010 is een van de redenen om als ambitieuze onderwijsprofessionals in Rotterdam les te (blijven) geven. Broedplaats010 is onderdeel van de Rotterdamse Leraren C.A.O. Dit staat voor Complementaire Arbeidsvoorwaarden Onderwijs. Het zijn voorwaarden met leuke en nuttige extra's voor Rotterdamse leraren met een bevoegdheid en pedagogisch medewerkers binnen de vroeg- en voorschoolse educatie (vve) in.

Uitgebreide informatie

Download de flyer Broedplaats010; hierin staat uitgebreid beschreven wat de Broedplaats010 inhoud en hoe het werkt

Aanmelden

Voor wie? Werk je in Rotterdam als

  • Bevoegd leraar
  • pedagogisch medewerker binnen de vve
  • intern begeleider
  • docent van de Pabo of Lerarenopleidng

dan kun je je inschrijven via dit webformulier broedplaats010. Heb je nog vragen? Stuur dan een email naar: eelmo@rotterdam.nl.

Meer weten?

Download de flyer Broedplaats010. Bekijk hier de filmpjes van Else-Marike Visser en Marjan de Rijke, zij zijn deelnemers aan de Broedplaats010 en vertellen kort hun ervaringen.