Leertijduitbreiding

Meer leertijd, dus extra uren naast de reguliere lessen: wat hebben leerlingen daar eigenlijk aan? En wat heeft de school eraan?

Binnenkort verschijnt een serie portretten en verhalen waarin schoolmedewerkers vertellen over de successen, voorwaarden, obstakels, dromen en de dagelijkse onderwijspraktijk van extra leertijd in het primair onderwijs. Ook mensen uit bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die te maken hebben met leertijduitbreiding, komen in beeld en aan het woord.

Doel van de serie is beter zichtbaar en bekend maken hoe verschillende Rotterdamse scholen leertijduitbreiding invullen en organiseren. Zo bieden de verhalen inspiratie voor elke professional die met leertijduitbreiding te maken heeft, en helpen scholen elkaar zo op weg bij leertijduitbreiding.

Succesvol & volwaardig

Leertijduitbreiding is een middel dat in gezet kan worden voor leerlingen om hun onderwijsresultaten te verhogen en sociale vaardigheden te versterken. Zo gaan leerlingen beter voorbereid aan de maatschappij deelnemen. Sinds 2008-2009 is leertijduitbreiding onderdeel van het Rotterdamse Onderwijsbeleid. Scholen kunnen extra leertijd aanbieden in aanvulling op de reguliere, verplichte lesuren, met financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Door de jaren heen hebben Rotterdamse scholen deze extra tijd succesvol ingevuld en is het inmiddels een volwaardig onderdeel van het onderwijs geworden. De scholen binnen de zogeheten Children’s Zone  nemen een bijzondere plek: zij verlengen hun lesweek met minimaal zes uur.

Verschoven focus

Elke school heeft zijn eigen aanpak in het aantal uur leertijduitbreiding en de invulling ervan. In het begin ging lag de focus op een breed aanbod en ontwikkelingskansen. Daarna onder Beter Presteren stond vooral het taal- en rekenonderwijs in de schijnwerpers. Binnen het huidige collegebeleid Leren Loont! kunnen scholen, vanuit het schoolontwikkelingsbudget, leertijduitbreiding naar eigen inzicht vormgeven met als doel de onderwijsresultaten van de leerlingen te laten stijgen.

 

Aan de hand van de portretten wordt, samen met onderzoekspartner Kennisland in een actie-onderzoek Nul-Tien, een analyse gemaakt over onder andere de successen en voorwaarden.