Rotterdamse Lerarenbeurs

Ontwikkel je verder

Behoefte aan een nieuwe stap in jouw ontwikkeling? Dat kan met de Rotterdamse Lerarenbeurs. Deze beurs is onderdeel van de Rotterdamse Leraren C.A.O., dit staat voor Complementaire Arbeidsvoorwaarden Onderwijs. Het zijn voorwaarden met leuke en nuttige extra's voor Rotterdamse leraren met een bevoegdheid en pedagogisch medewerkers binnen de vroeg- en voorschoolse educatie (vve).

Met de Rotterdamse Lerarenbeurs kun je je verder ontwikkelen door een opleiding, cursus, stage of coachingstraject te volgen. Alleen of met collega's.

Meld je aan

Pedagogisch medewerkers binnen de vve en leraren op Rotterdamse scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het mbo kunnen een aanvraag voor de Rotterdamse Lerarenbeurs 2017 indienen door het digitale inschrijfformulier in te vullen. En dit te mailen naar lerarenbeurs@rotterdam.nl. Vergeet ook niet om de aanvraag in te dienen bij jouw schoolbestuur. 

Meer weten?

Download de flyer Lerarenbeurs.

 

Lees hier over ervaringen van leraren die in het afgelopen jaar een lerarenbeurs hebben aangevraagd.