Onderwijslab010

Rotterdam is een jonge stad met veel talent. Onze leraren helpen dat talent verder te ontwikkelen. Zij maken dagelijks het verschil voor hun leerlingen. Dat zien we terug in betere onderwijsresultaten. Leidsters, leraren en schoolleiders vervullen een sleutelrol en bruisen van ideeën. Kennisuitwisseling? Samenwerking? Training van leraren? Een inspirerende leervorm of methodiek? Als jij ziet hoe dat anders en beter kan, geeft Rotterdam je met Onderwijslab010 daarvoor nu alle ruimte.

Onderwijslab010 is onderdeel van CityLab010, met een half miljoen euro voor onderwijsvernieuwing in onze stad. Rotterdam gelooft in de kracht van goed onderwijs, voor kinderen, voor jongeren en voor de stad zelf. Goed onderwijs daagt uit, vormt, brengt talent tot ontwikkeling en maakt jongeren wendbaar en weerbaar op de arbeidsmarkt. Rotterdam heeft aantoonbare onderwijsinnovatiekracht. We willen deze kracht verder mobiliseren en gebruiken.

Onderwijslab010 helpt

Leraren, pedagogisch medewerkers en ouders hebben elke dag te maken met de schoolpraktijk. Juist daardoor hebben ze vaak concrete ideeën om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Maar bij de uitvoering van zo’n idee kunnen ze nogal eens op hobbels stuiten. Onderwijslab010 kan helpen die hobbels te nemen. Dat kan door budget beschikbaar te stellen of begeleiding te bieden bij het experimenteren ‘op de werkvloer’. Ook ondersteunt Onderwijslab010 bij de uitvoering om te zorgen dat een initiatief zo veel mogelijk effect heeft en ook op andere scholen bruikbaar is. 


Beoordeling

Individuele onderwijsprofessionals en ouders kunnen ideeën bij Onderwijslab010 indienen. Maar dat kan ook in teamverband, bijvoorbeeld als team van collega’s of als groep van ouders. Het maakt niet uit bij welke vorm van onderwijs zij betrokken zijn: vve, basisschool, voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. Een adviescommissie beoordeelt alle ingediende voorstellen en adviseert de gemeente of een idee ondersteuning krijgt van Onderwijslab010. In die commissie zitten onder meer leerlingen, leraren, wetenschappers, een deskundige met ervaring in innovatie en een vertegenwoordiger van FOKOR, de vereniging waarin Rotterdamse schoolbesturen samenwerken. Op basis van het advies van de commissie neemt de gemeente vervolgens een besluit. 

Aansluiting bij ‘Leren Loont!’

Bij de beoordeling en besluitvorming gebruikt de adviescommissie een aantal criteria. Belangrijk is dat ingediende ideeën aansluiten bij de Rotterdamse onderwijsvisie. Die is door diverse partners en de gemeente ontwikkeld, en vastgelegd in ‘Leren Loont!’  
‘Leren Loont!’ biedt vijf heldere thema’s voor onderwijsvernieuwing:

  • Een vliegende start voor elk kind
  • De beste leraren voor Rotterdam
  • Werken aan vakmanschap
  • Aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp
  • Kwaliteit door schoolontwikkeling

Verder geldt dat initiatieven moeten leiden tot een betere onderwijskwaliteit met een langdurig effect. 

Start: nu!

Geïnspireerd? Aan het denken gezet? Al langer een idee in het hoofd dat vraagt om uitwerking? Onderwijslab010 geeft iedereen met hart voor onderwijs en voor kinderen de ruimte om te investeren in vernieuwing.

Belangrijke data

Subsidie aanvragen doe je bij het subsidiebureau van de gemeente Rotterdam.

 

Meer weten?