Ouderprogramma groep 0

Peuters leren veel in groep nul. De pedagogisch medewerkers van groep nul hebben kennis van de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van peuters. De ontwikkeling van peuters vindt echter niet alleen in de groep nul plaats. De bijdrage van ouders aan de ontwikkeling van hun peuter is cruciaal. Juist ouders en verzorgers brengen veel tijd met hun peuters door: samen spelen, een boekje lezen of boodschappen doen. Op elk moment leert de peuter.

Om ouders te ondersteunen in het stimuleren van hun peuter, kent een groep nul een ouderprogramma. In de Rotterdamse Standaard Ouderprogramma Groep Nul is helder uiteengezet wat het ouderprogramma in groep nul inhoudt. Een goed contact tussen pedagogisch medewerker en ouders ligt aan de basis hiervan. Het stimuleert het effectief onderwijsondersteunend gedrag van ouders en verhoogt de betrokkenheid van ouders. Niet alleen bij activiteiten in groep nul, maar ook bij de verdere schoolloopbaan van hun kind. Groep nul is zo niet alleen een goede start voor de kinderen, maar ook voor de ouders!

Binnen Groep nul wordt met een VVE-programma gewerkt, zoals Kaleidoscoop, Piramide, Puk en Ko en Startblokken. Elk van die programma’s heeft aandacht voor ouders, maar geen van de programma’s biedt het volledige pakket om te voldoen aan de ambities van de Rotterdamse Standaard Ouderprogramma Groep Nul.

Voor directeuren en pedagogisch medewerkers is daarom per VVE-programma een actieplan ontwikkeld.  Het is een handvat om te komen tot de gewenste standaard. Het actieplan helpt in eerste plaats in kaart te brengen in hoeverre al gewerkt wordt volgens de standaard. Na het in kaart brengen van de beginsituatie en formuleren van acties kan het gebruikt worden om bij te sturen.

Voor elk VVE-programma is ook achtergrondinformatie beschikbaar. Dit is een analyse van het VVE-programma in relatie tot de Rotterdamse Standaard Ouderprogramma Groep Nul. Ook voor 'Ben ik in Beeld', het VVE-programma dat in Rotterdamse kinderdagverblijven wordt gebruikt is een analyse gemaakt in relatie tot de Rotterdamse Standaard Ouderprogramma Groep Nul.

 

Kaleidoscoop

 

Piramide

 

Puk en Ko

 

Startblokken

 

Ben ik in Beeld