‘Techniek College Rotterdam: krachten gebundeld.’

Cees Zuidhoff, docent en onderwijsleider Techniek College
20 januari 2017

Het Techniek College Rotterdam is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband

tussen de ROC’s Zadkine en Albeda. Techniek College Rotterdam heeft per 1

augustus 2016 de deuren officieel geopend. Cees Zuithoff (52) is een bevlogen docent

en onderwijsteamleider Technical Engineering.

 

Wat wordt bedoeld met ‘Welkom in jouw toekomst’, het motto van het Techniek College

Rotterdam?

Techniek is een fascinerend vakgebied. Techniek is divers, gevarieerd. Techniek vind

je terug in alle uithoeken van de samenleving, in je auto, je vaatwasser, je thermostaat

van de cv, in de tuinbouw, de industrie en in de haven. Techniek is overal. De

ontwikkelingen in de techniek gaan erg snel. Daarom heeft techniek de toekomst.

 

Tot welke verbeteringen heeft de samenwerking tussen Zadkine en Albeda geleid

voor het techniekonderwijs?

Techniekdocenten van Zadkine en Albeda kunnen nu hun ervaringen uitwisselen en

krachten en netwerken bundelen, bijvoorbeeld voor stageplekken. Studenten plukken

de vruchten van een verbeterd curriculum. Het eerste jaar wordt afgesloten met een

stage, zodat de leerlingen direct ervaring opdoen op de werkvloer. Over het geheel

genomen zeg ik: er is meer belangstelling voor techniek, de focus ligt op kansen, de

toekomst en ontwikkeling van talent. Een andere verbetering: er is minder bureaucratie,

zowel intern als naar buiten. We kunnen nu sneller dingen regelen, met bedrijven voor

stages, en afspraken maken met de gemeente of andere instanties.

 

 

Hoe ondersteunt het Techniek College Rotterdam de studenten?

Begeleiding van studenten krijgt veel aandacht. Dat begint al tijdens het

intakegesprek. We gaan tijdens dat gesprek, meer dan voorheen, de diepte in. We

praten ook met de ouders. De meeste studenten komen eerst een dagje proefstuderen.

Het Techniek College Rotterdam biedt de mogelijkheid tot een gecombineerd startjaar:

we dompelen studenten onder in techniek, studenten spelen met techniek. Op die

manier krijgen studenten van verschillende richtingen de basis mee, waarna zij

gemotiveerd voor een bepaalde richting kunnen kiezen.

 

Hoe staat het met de werkgelegenheid van afgestudeerden?

Vrijwel al mijn studenten vinden direct na het afstuderen een goed betaalde baan.

Anderen studeren door op het hbo. Om een indicatie te geven: dit jaar kreeg ik op de

dag van de diploma-uitreiking maar liefst 15 berichten van bedrijven. Hun vraag was:

heb jij een afgestudeerde voor mijn bedrijf?

 

Hoe ziet u de toekomst?

Wij leiden studenten op voor een zich snel ontwikkelende en innoverende branche.

Daar moeten onze studenten later als afgestudeerden mee om kunnen gaan.

Loopbaanleren is het sleutelwoord. Onze insteek is: wij geven studenten een brede

basis tijdens hun opleiding. We leren ze een breed scala aan technieken. Specialisatie

gebeurt deels op het Techniek College Rotterdam, maar studenten zullen zich tijdens

hun gehele loopbaan blijven ontwikkelen.

 

Welke uitdagingen ziet u voor het Techniek College Rotterdam?

Techniekonderwijs is niet goedkoop. Om het onderwijs ook in de toekomst

aantrekkelijk te houden moet worden geïnvesteerd in lesmaterialen en andere spullen

op school, wellicht in samenwerking met bedrijven. Een andere uitdaging is het vinden

van nieuwe, jongere docenten. Ik ben één van de jongeren in ons team. Hier ligt een

opgave.