‘We mogen leerlingen nooit uit het oog verliezen’

Christelijk Basisschool Het Podium

“Waarom wij in 2017 door ouders genomineerd zijn als beste team? En wat ons team bijzonder maakt? Ik denk vooral dat ons pedagogisch beleid tastbaar is. Kinderen en ouders voelen het dagelijks. In de gang, op het speelplein, tijdens de uitjes en in de klassen: het is veilig, prettig en iedereen wordt gerespecteerd. We noemen onszelf een christelijke ontmoetingsschool: de bijbel is het uitgangspunt, met respect voor andersdenkenden. We zijn vriendelijk en aardig tegen elkaar. De omgangsregels hangen in elk lokaal. Elke dag herinneren we de leerlingen aan die regels. Natuurlijk moeten we de omgangregels aanleren en we corrigeren gedrag als dat nodig is.

Binnen de school moet het fijn zijn. Dat begint al hoe wij als team met elkaar omgaan. We delen een aantal belangrijke uitgangspunten met elkaar, zoals de overtuiging dat we alles uit de kinderen willen halen. We zijn er voor de kinderen. We voelen allemaal die verantwoordelijkheid. Als directeur geef ik leerkrachten geen opdrachten en dwing ik van bovenaf geen dingen af. Dat is niet nodig. Bovendien, als ik het wel zou doen, bestaat het risico dat leerkrachten het voor mij doen. Nee, iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. We vragen aan elkaar: doen we het goed? Waar kan het beter? Heb je tips voor mij? Op die manier worden we zelf steeds beter, de school wordt beter, we zijn op weg een excellente school te worden. Misschien moeten we daarover wat minder bescheiden zijn en dit actiever uitdragen, want we zijn een kleine school en kunnen wel wat extra leerlingen gebruiken!”

Directeur Sharon Hirschfeld: ‘We mogen leerlingen nooit uit het oog verliezen’


Christelijk Basisschool Het Podium, in 2017 genomineerd als beste team.