Gelijke kansen in het Rotterdamse onderwijs; 1 jaar later

Alle Rotterdamse kinderen moeten gelijke kansen krijgen op school. Dat hebben gemeente Rotterdam en het Rotterdamse onderwijs vorig jaar samen als doel gesteld met het onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’. Wat is er sinds de introductie van dit beleid allemaal gebeurd?

Allereerst zijn er positieve ontwikkelingen: het niveau van steeds meer kinderen op het voortgezet onderwijs komt overeen met hun schooladvies in groep 8. Ook is het taal-, lees- en rekenniveau van leerlingen in het primair onderwijs toegenomen. Maar er zijn ook zorgen. Want de kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door het lerarentekort en de toenemende werkdruk.

Te weinig leraren

Het lerarentekort is een groot maatschappelijk probleem. De urgentie is het grootst in de kinderopvang, het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Gemeente, besturen en opleidingen zetten zich met het actieplan leraren samen in voor het terugdringen van dit lerarentekort, met innovaties en duurzame oplossingen nu en in de toekomst. De gemeente heeft jaarlijks 7,5 miljoen euro voor de aanpak van het lerarentekort.

Zij-instromers

Een goede ontwikkeling als het gaat om het lerarentekort, is dat steeds meer zij-instromers zich aanmelden voor de pabo en de lerarenopleiding. Informatieavonden trekken honderden belangstellenden. De gemeente werkt hierin samen met de Rotterdamse schoolbesturen, pabo’s, opleidingsschool RPO Rijnmond en de schoolbesturen in Den Haag.

Subsidie voor verlagen werkdruk

De te hoge werkdruk op leraren blijft een van de belangrijkste aandachtspunten in het Rotterdamse onderwijsbeleid. De gemeente stelt daarom ook in schooljaar 2020-2021 subsidie beschikbaar, die scholen kunnen inzetten om werkdruk te verlagen. Bijvoorbeeld om zij-instroom te vergroten, onderwijsassistenten op te leiden tot leraren en startende docenten te begeleiden.

Kwaliteitsverschillen

De onderwijskwaliteit in Rotterdam is verbeterd sinds de start van het nieuwe beleid. Zo is in het primair onderwijs het taal-, lees- en rekenniveau van leerlingen toegenomen. Wel zijn er nog grote kwaliteitsverschillen tussen scholen. Deze verschillen pakt de gemeente aan door subsidie te geven aan scholen met een kwaliteitsrisico. Dit geld mogen ze alleen gebruiken voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarnaast verbeteren we de overgang tussen verschillende onderwijssoorten.

Dagprogrammering

Een volgende aanpak om kinderen extra kansen te bieden, is dagprogrammering. In 2019 zijn 30 scholen in Rotterdam-Zuid (Childrens Zone) gestart. Naast de reguliere lessen krijgen de kinderen op deze scholen extra uren, gericht op brede ontwikkeling. Dit zijn bijvoorbeeld lessen in cultuur en techniek. In 2020 breidt deze dagprogrammering uit met een aantal scholen buiten de Childrens Zone.

Actieplannen kansengelijkheid

Dit is slechts een greep van alle maatregelen die we inzetten voor gelijke kansen in Rotterdam. Zo heeft de gemeente samen met het Rotterdamse onderwijs ook een actieplan gemaakt om de veiligheid in en om scholen te verbeteren. En werken we aan de Rotterdamse Werkwijze Democratisch Burgerschap.

Voortgangsrapportage Onderwijsbeleid 2019-2022

Staat van het Onderwijs

Het dashboard Staat van het Rotterdamse Onderwijs laat de belangrijkste indicatoren zien waarmee de gemeente Rotterdam haar onderwijsbeleid monitort. De cijfers gaan zowel over leerlingen naar woongebied als over instellingen. Naast deze indicatoren zijn er data te vinden in de achterliggende databank.