1.250 Pedagogisch medewerkers in Rotterdam-Rijnmond bijgeschoold

27 januari 2017

Dit jaar gaan nieuwe, strengere kwaliteitseisen gelden voor de kinderopvang. Een aantal organisaties in Rotterdam-Rijnmond liep op deze ontwikkeling vooruit en stelden al in 2014 het regionaal sectorplan ‘Woordenschat en daadkracht’ op: een grootschalig scholingsprogramma waarmee in totaal ruim 1.250 pedagogisch medewerkers werden bijgeschoold.

 

Op maat

Afhankelijk van hun vooropleiding, ervaring en competenties kregen medewerkers van de deelnemende kinderopvangorganisaties in de periode van 1 februari 2015 tot en met 31 januari 2017 op maat gemaakte scholingstrajecten aangeboden. Deze varieerden van themabijeenkomsten tot aan een hbo-opleiding van twee jaar. Bij- en opscholing van pedagogisch medewerkers is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan alle nieuwe kwaliteitseisen en goed te kunnen samenwerken met andere professionals, zoals leerkrachten en schoolmaatschappelijk werkers. Dit vergroot ook de kans binnen de eigen of een aangrenzende sector aan het werk te kunnen blijven. Om deze reden subsidieerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het plan vanuit de sectorgelden. Het gaat om een totale investering van ruim 2 miljoen euro, waarvan de werkgevers de helft zelf opbrengen.

 

Goede start

Dat de regio Rotterdam-Rijnmond voorop loopt in het investeren in de kwaliteit van personeel binnen de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk is niet zo vreemd. De bevolkingssamenstelling verschilt hier namelijk fundamenteel van andere regio’s in Nederland. Ze kenmerkt zich door een laag opleidingsniveau van de beroepsbevolking, een ‘vergroening’ in plaats van een vergrijzing en een hoog percentage kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar met een niet-westerse achtergrond. De gemeentes en de opvang- en onderwijsorganisaties hebben samen hoge ambities geformuleerd om alle kinderen in de regio een goede start te bieden. Deze ambities vragen veel van het niveau en de professionaliteit van de medewerkers in de branches. Het regionaal sectorplan biedt daarin veel nieuwe kansen. Hoewel het regionaal sectorplan op 1 februari eindigt, blijft investeren in op- en bijscholing van pedagogisch medewerkers en daarmee in de kwaliteit van kinderopvang en onderwijs noodzakelijk.

 

Samenwerkingsverband

Organisaties die op dit moment actief deel uitmaken van het regionaal samenwerkingsverband zijn: KindeRdam, KomKids, Peuter & Co, UN1EK, Bimbola, Peuteropvang IJsselmonde, De Droomplaats, RVKO/SKPR en Zadkine. Initiatiefnemer en hoofdaanvrager van het regionaal sectorplan is het ROC Albeda College. Ook CNV Publieke Zaak, de brancheorganisaties en vier grote Rotterdamse schoolbesturen waren nauw betrokken bij het opstellen van het plan.