Voorlichting / gastles burgerschapsonderwijs

COC Rotterdam:
Veilige School Rotterdam voorlichting over seksuele diversiteit voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Schiedams LEF:
Lessen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs over diversiteit.

Kikid:
Lesmateriaal en theatervoorstellingen voor voortgezet en middelbaar onderwijs over thema’s die in het leven van leerlingen een belangrijke rol spelen.

Lespakket Vrijheden:
Bent u een leerkracht van een vmbo, havo/vwo, mbo of hbo school? Dan kunt u zich (gratis) inschrijven voor activiteiten als confrontatie theater met thema’s als huwelijksdwang, eergelateerd geweld, kindermishandeling, sexting en exposing.

Vrijheden bij u in de klas?

Radar:
Training en voorlichting (en lesmateriaal) voor leraren, leerlingen en ouders over thema’s op het vlak van (seksuele/gender) diversiteit, inclusie, burgerschap, discriminatie, vooroordelen en stereotypen, racisme e.d.

Stadsarchief Rotterdam:
Workshops over de Rotterdamse geschiedenis.

Gemeenteraad Rotterdam:
Gratis gastles door een lid van de gemeenteraad voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

LOKAAL:
Gesprekken over democratie in Rotterdam (wat is nodig om in de stad met een heel diverse bevolking samen te kunnen leven).

Gemeente Rotterdam:
Gratis educatieve voorstellingen en gastles over wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot anderen. Geschikt voor (v)mbo studenten om denkkader te verbreden t.a.v. andere meningen en levensopvattingen en meer begrip te krijgen voor een ander alsmede het leren onderscheiden van feit & fictie in de media door het kritisch denkvermogen te stimuleren. Voor meer informatie en aanmelden: rep@rotterdam.nl.