Aanbod burgerschapsonderwijs

Bekijk hier een deel van het aanbod in onze regio:

Thomas More Hogeschool

Tijdens de nascholingscursus burgerschapsvorming leer je hoe je maatschappelijk controversiële kwesties met leerlingen kunt bespreken. Hoe creëer je de ruimte waarin leerlingen persoonlijke ervaringen kunnen onderzoeken zonder direct een oordeel te geven? In deze cursus leer je hoe je als pedagogisch gespreksleider de dialoog op professionele wijze faciliteert.

Stichting school en veiligheid

Op zoek naar tools hoe je het gesprek over burgerschapsvorming kunt starten in jouw klas? Volg dan de gratis masterclass van stichting school en veiligheid. www.schoolenveiligheid.nl/evenement/school-als-oefenplaats-burgerschap

Bibliotheek Rotterdam

Als hét kennis- en informatiecentrum van de stad, werkt de bibliotheek nauw samen met (onderwijs)instanties om persoonlijke ontwikkeling, leesplezier en mediawijsheid te stimuleren bij jong én oud.
www.bibliotheek.rotterdam.nl/diensten/educatie

Erasmus Experience (bibliotheek)

Het doel van dit programma is om leerlingen te laten ervaren dat de ideeën van Erasmus nog heel actueel zijn. Om dit te bereiken gaan de leerlingen met elkaar filosoferen over het thema vriendschap.
www.erasmushoudtjescherp.nl

My Diverscity (RADAR)

Methode om diversiteit op een leuke en aansprekende manier bespreekbaar te maken in de hoogste klassen van de basisschool en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.
www.radar.nl/read/bestel-lespakket-my-diverscity

COC Rotterdam 

Veilige School Rotterdam (COC) organiseert voorlichting over seksuele diversiteit aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
www.veiligeschoolrotterdam.nl

Roze Sociale Kaart Rotterdam

De kaart is samengesteld door RADAR en is een goede wegwijzer voor professionals die in Rotterdam werken met LHBTI’ers. Je vindt er alle organisaties die hun dienstverlening (mede) richten op LHBTI’ers.
www.rozesocialekaartrotterdam.nl

Schiedams LEF

Schiedams LEF brengt diversiteit onder de aandacht via lessen voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast geven ze workshops aan professionals en hebben ze lesmateriaal ontwikkeld:
- Voor het basisonderwijs is er een LEF-kist met een lespakket, leesboeken en prentenboeken over diversiteit.
- Voor het voortgezet onderwijs is er een LEF-kist met materialen over kennismaking, burgerschap, diversiteit en goede doelen.
www.schiedamslef.nl

CED-Groep

De CED-Groep adviseert, begeleidt en traint professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. De adviseurs helpen je om het thema burgerschap een plek te geven in jullie programma. Daarnaast heeft de CED-Groep materialen en producten waarmee je zelf aan de slag kunt.
www.cedgroep.nl/basisonderwijs/school-en-maatschappij/burgerschap.aspx

Kikid

Alle activiteiten van Kikid zijn er op gericht jongeren te laten voelen dat ze precies goed zijn zoals ze zijn. En hen bewust te maken van de enorme kracht en invloed die zij zelf hebben om gelukkig en succesvol te zijn. Hierdoor worden ze sterker en maken ze betere keuzes. Via haar projecten gaat Kikid in gesprek met jongeren over voor hen belangrijke thema's.
www.kikid.nl

Huis van Erasmus

Huis van Erasmus wil de ideeën en idealen van Erasmus voor een vreedzame en verdraagzame samenleving uitdragen en richt zich hierbij ook nadrukkelijk op het onderwijs. Voor het vak burgerschap ontwikkelt het Huis van Erasmus nieuw lesmateriaal. Dit materiaal bestaat uit thematische modules die los van elkaar te gebruiken zijn. Elke module kan in twee of drie lessen behandeld worden. Het materiaal nodigt uit tot kritisch denken, zelfreflectie, en het aangaan van een open dialoog met elkaar.

https://www.huisvanerasmus.nl/nieuws/lessen-voor-burgerschap-erasmus-voor-de-klas/