Aanbod burgerschapsonderwijs

Bekijk hier een deel van het aanbod in onze regio:

Stichting school en veiligheid

Op zoek naar tools hoe je het gesprek over burgerschapsvorming kunt starten in jouw klas? Volg dan de gratis masterclass van stichting school en veiligheid. www.schoolenveiligheid.nl/evenement/school-als-oefenplaats-burgerschap

Bibliotheek Rotterdam

Als hét kennis- en informatiecentrum van de stad, werkt de bibliotheek nauw samen met (onderwijs)instanties om persoonlijke ontwikkeling, leesplezier en mediawijsheid te stimuleren bij jong én oud.
www.bibliotheek.rotterdam.nl/diensten/educatie

Erasmus Experience (bibliotheek)

Het doel van dit programma is om leerlingen te laten ervaren dat de ideeën van Erasmus nog heel actueel zijn. Om dit te bereiken gaan de leerlingen met elkaar filosoferen over het thema vriendschap.
www.erasmushoudtjescherp.nl

My Diverscity (RADAR)

Methode om diversiteit op een leuke en aansprekende manier bespreekbaar te maken in de hoogste klassen van de basisschool en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.
www.radar.nl/read/bestel-lespakket-my-diverscity

COC Rotterdam 

Veilige School Rotterdam (COC) organiseert voorlichting over seksuele diversiteit aan leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
www.veiligeschoolrotterdam.nl

Roze Sociale Kaart Rotterdam

De kaart is samengesteld door RADAR en is een goede wegwijzer voor professionals die in Rotterdam werken met LHBTI’ers. Je vindt er alle organisaties die hun dienstverlening (mede) richten op LHBTI’ers.
www.rozesocialekaartrotterdam.nl

Schiedams LEF

Schiedams LEF brengt diversiteit onder de aandacht via lessen voor het primair en voortgezet onderwijs. Daarnaast geven ze workshops aan professionals en hebben ze lesmateriaal ontwikkeld:
- Voor het basisonderwijs is er een LEF-kist met een lespakket, leesboeken en prentenboeken over diversiteit.
- Voor het voortgezet onderwijs is er een LEF-kist met materialen over kennismaking, burgerschap, diversiteit en goede doelen.
www.schiedamslef.nl

CED-Groep

De CED-Groep adviseert, begeleidt en traint professionals die in het onderwijs en kinderopvang werken. De adviseurs helpen je om het thema burgerschap een plek te geven in jullie programma. Daarnaast heeft de CED-Groep materialen en producten waarmee je zelf aan de slag kunt.
www.cedgroep.nl/basisonderwijs/school-en-maatschappij/burgerschap.aspx