Direct naar content

Bijscholing burgerschapsonderwijs

Thomas More Hogeschool:
Cursus bugerschapsvorming over hoe je als pedagogisch gespreksleider dialoog faciliteert.

Stichting school en veiligheid:
Gratis masterclass over het starten van een gesprek over burgerschap.

RADAR:
Training en voorlichting (en lesmateriaal) voor leraren, leerlingen en ouders over thema’s op het vlak van (seksuele/gender) diversiteit, inclusie, burgerschap, discriminatie, vooroordelen en stereotypen, racisme e.d.

Schiedams LEF:
Workshops voor professionals over diversiteit.

CED-Groep:
Training en begeleiding voor professionals in het onderwijs en kinderopvang over hoe je het thema burgerschap een plek geeft in het lesprogramma.

KCR:
Advies over cultuuronderwijs voor Rotterdamse professionals van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.