Aanbod versterking sociaal-emotionele vaardigheden

De gemeente Rotterdam financiert programma’s die sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren versterken.

Het gaat om programma’s en lessen die leerlingen helpen bij het versterken van hun sociaal-emotionele vaardigheden. Deze vaardigheden helpen leerlingen verder in hun ontwikkeling en kunnen een buffer vormen bij negatieve ervaringen. De gemeente Rotterdam ondersteunt de inzet van goed onderbouwde en effectieve aanpakken en interventies vanuit het subsidiekader Jeugdpreventie ‘Versterken en Voorkomen’. Hiermee draagt de gemeente bij aan het veilig, gezond en kansrijk opgroeien van de Rotterdamse jeugd.