ANWB Streetwise

Verkeersgeluiden herkennen? Weten waarom je in de bebouwde kom 50 km per uur rijdt en op de snelweg 100 km per uur? ANWB Streetwise maakt het mogelijk voor leerlingen in het primair onderwijs. Met een praktisch, maar ook leuk en leerzaam verkeersprogramma voor het primair onderwijs leren de leerlingen over het verkeer.

Groep 1 en 2
De training voor de groepen 1 en 2 wordt uitgevoerd door de leerkracht. De instructeurs van ANWB Streetwise zetten de materialen klaar. Het onderdeel Toet Toet kan door een Streetwise-instructeur tegen een meerprijs worden uitgevoerd.

Groep 3 t/m 8
De training wordt voor de groepen 3 tot en met 8 verzorgd en uitgevoerd door instructeurs van ANWB Streetwise. De ANWB-instructeurs zorgen dat zij er 3 kwartier eerder zijn en met de opbouw beginnen. Na de trainingen ruimt het ANWB Streetwise-team zelf de materialen op. De school hoeftweinig voor te bereiden.

Vier modules
De school kan de vier modules eens per twee jaar inzetten. De modules zijn voor praktische kennis, het herkennen van gevaar en bewust zijn van het verkeer.

1. Toet Toet – groep 1 en 2

 • verkeersgeluiden herkennen;
 • basis bij het oversteken;
 • gebruik van autostoeltje en gordel.

Tijd: 50 minuten
Locatie: speelzaal of klaslokaal
Soort leermiddel: les door de eigen leerkracht.

2. Blik en Klik – groep 3 en 4

 • verkeerssituaties inschatten tijdens oversteken (blik);
 • noodzaak van het gebruik van autostoeltje en gordel (klik);
 • wat kunnen kinderen zélf doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten;
 • fietsvaardigheid oefenen met een fietshelm op.

Tijd: 90 minuten
Locatie: Gymzaal
Soort lesmiddel: les door een instructeur van de ANWB.

3. Hallo auto – groep 5 en 6

De leerlingen leren door een presentatie op het digibord in uw eigen klas.

 • stellen van vragen en het bespreken van stellingen;
 • gebruik en de noodzaak van een autostoeltje;
 • gevaren zoals het steeds stiller wordende verkeer en afleiding van bijvoorbeeld telefoon;
 • persoonlijk verhalen;
  De leerlingen vergelijken zich met een auto en leren over remweg, snelheid, gewicht, profiel en reactietijd;
 • oversteeksituaties, veilig oversteken, veilige speelplekken.

Als het op de school mogelijk is kunnen de leerlingen de remweg ervaren door een rentest en een remtest op het schoolplein. De school bespreekt dit samen met de ANWB Streetwise instructeur.

Tijd: 45 tot 60 minuten, afhankelijk van de groepsgrootte.
Locatie: In de klas
Soort lesmiddel: les door een instructeur van de ANWB.

4. Trapvaardig – groep 7 en 8

 • Praktische fietsvaardigheid;
 • gevaarherkenning en zelfreflectie;
 • afleiding in het verkeer door bijvoorbeeld telefoons;
 • fietsen in groepen;
 • voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school met gebruik van eigen fiets;
 • uniek ANWB oefenparcours.

Voor elk onderdeel zijn er lessen voor het digibord.
De leerkracht kan de leerlingen zo voorbereiden op de lessen en evalueren.

Tijd: 90 minuten
Locatie: in de klas en op het schoolplein
Soort lesmiddel: les door een instructeur van de ANWB.

Tijd en kosten
Het verkeersprogramma is van 8.30 tot 12.00 uur met 2 sessies van 1,5 Per sessie kunnen maximaal 32 leerlingen per sessie meedoen. De school betaalt uit de beschikbaar gestelde subsidie voor het standaard ochtendprogramma: € 1694 inclusief btw, eenmalig per inzetdag, eens per twee jaar (€ 1400 exclusief btw). Bij losse middagsessies en de aanvraag voor een instructeur voor groep 1 en 2 komt daar een bijdrage boven op.

Meer informatie
Aanmelden doe je via het online aanmeldformulier. Heb je een vraag over de verkeersmodule? Neem dan contact op via ons loket. De gemeente Rotterdam neemt contact met je op.