Bijscholing burgerschapsonderwijs

RADAR:
Training en voorlichting (en lesmateriaal) voor leraren en leerlingen (in het primair-, en voortgezet onderwijs en het MBO), en ouders over thema’s op het vlak van (seksuele/gender) diversiteit, inclusie, burgerschap, discriminatie, vooroordelen en stereotypen, racisme e.d.

Schiedams LEF:
Workshops voor professionals over diversiteit voor onderwijsprofessionals in het primair-, en voortgezet onderwijs.

CED-Groep:
Training en begeleiding voor professionals in het onderwijs en kinderopvang over hoe je het thema burgerschap een plek geeft in het lesprogramma.

KCR:
Advies over cultuuronderwijs voor Rotterdamse professionals van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.