Digitale veiligheid

  • Lesprogramma Under Pressure over online veiligheid en mediawijsheid voor vo en mbo.
    Lesprogramma Under Pressure (gesubsidieerd door gemeente Rotterdam) bestaat uit 3 lessen, gericht op het weerbaarder maken van jongeren tegen desinformatie en het bespreekbaar maken van frustratie en polarisatie t.o.v. de media. De lessen zijn ook bedoeld om democratische waarden zoals persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting te verstevigen. De lessen worden gegeven door getrainde peer educators: jonge rolmodellen tussen de 17-28 jaar die dichtbij de doelgroep staan. Er wordt gewerkt met een game, waarin jongeren zelf nepnieuws maken en zo op een actieve manier leren hoe de mechanismen werken die aan desinformatie ten grondslag liggen.
  • Advies van Stichting School & Veiligheid over sociaal veilig klimaat
    In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunt Stichting School & Veiligheid scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Door het geven van actuele informatie en advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.
  • Vraaghetdepolitie.nl
    Website die jongeren informatie en antwoorden geeft op vragen over wapens, mishandeling, misdaad & geweld, pesten & online, dwang & seks, drank & drugs, aangifte, hangjongeren & overlast, school, politiewerk & boetes. De website heeft een chatfunctie om persoonlijk antwoord te krijgen op vragen over veiligheid of hulp bij het oplossen van problemen. Zoals wat te doen wanneer naaktfoto’s ongewenst online staan.