Emotienetwerken – trainingen en workshops

Voor professionals, beleidsmakers en educatoren is het lastig om de dynamiek van erfgoedprocessen tastbaar te maken in de praktijk. Om in te spelen op die behoefte geeft het Heritage Lab trainingen in erfgoedwijsheid. Hierin worden emotienetwerken rond concrete erfgoedcases in kaart gebracht. De trainingen maken deelnemers bewuster van de historische dynamiek rond erfgoedvorming en van hun eigen rol daarin. De methodiek bestaat in diverse varianten voor verschillende typen onderwijs op VO, MBO, HBO, WO en volwassenenonderwijs. Als docent kunt u meedoen aan de studiedag, of u kunt via ons een trainer boeken om op locatie aan de slag te gaan. We denken ook graag mee aan een programma op maat. Zie onze website of neem contact op voor meer informatie over ons aanbod.