Gratis startpakket afval scheiden op school of bso bij afname van een gastles!

Wil je ook afval scheiden op school? We helpen u graag op weg met een gratis startpakket bestaande uit een gastles van de Afvalcoach, een Afvalbende koffers met uitdagende opdrachten en afvalbakken voor in elke klas. Hiermee leren kinderen in de klas hun afval te sorteren in bakken voor papier, rest en groente-, fruit- en etensresten (GFE). Ze gaan bewuster met hun afval om en dragen een steentje bij aan een duurzamere omgeving. De Afvalcoach geeft de kinderen uitleg over hoe en waarom afval scheiden, wat er gebeurt met het gescheiden afval en nog veel meer. Bezoek van de Afvalcoach duurt ongeveer een uur. Voorwaarde is dat de inzameling van het GFE (T) afval geregeld is, via uw eigen inzamelaar of tijdelijk via ons. Hiervoor volgt een intake gesprek.

• Startpakket voor in de klas: leeftijd 4 t/m 12 jaar
• Startpakket in combinatie met afvalcoach: leeftijd 8 t/m 12 jaar

Aanmelden
Stuur een mail naar lerenoverafvalsb@rotterdam.nl en vermeld hierin de volgende informatie:

•Welke activiteit(en) je wil aanvragen
•Waar en wanneer de activiteit moet plaatsvinden
• Hoeveel deelnemers er zijn
• De leeftijd is van de deelnemers