Leer in het verkeer met Dick Bruna

Leer in het Verkeer biedt verkeerseducatie aan voor jonge kinderen. Het verkeerseducatieprogramma is ontwikkeld voor peuters en kleuters op basisscholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Ook voor het speciaal onderwijs is het programma bijzonder geschikt. Omdat kinderen visueel zijn ingesteld, zijn de educatiematerialen van Leer in het Verkeer voorzien van de herkenbare en populaire illustraties van Dick Bruna. 

Leren en oefenen 
Met behulp van de materialen uit het lespakket kan de leerkracht de verkeersregels op een eenvoudige en speelse manier in de klas uitleggen. Maar er is meer mogelijk; zo leren kinderen automatismen aan door de verkeersregels in een veilige omgeving te oefenen. Daarom heeft Leer in het Verkeer speciale verkeerspleinmaterialen ontwikkeld om een echte oefenstraat op te bouwen. 

Lespakketten voor peuters en kleuters 
Het Leer in het Verkeer programma bestaat uit twee lespakketten: een pakket voor peuters en een pakket voor kleuters. Met spelletjes, knutselmaterialen en doebladen leren beide groepen spelenderwijs de verkeersregels. Het boekje stoeprand…stop! is het uitgangspunt om met kinderen over het verkeer te praten. De kleurrijke illustraties helpen de kinderen de regels beter te begrijpen en de gevaren beter te herkennen. 

Aanmelden
Aanmelden doe je via het online aanmeldformulier. Heb je een vraag over de verkeersmodule? Neem dan contact op via ons loket.