Lesmateriaal burgerschapsonderwijs

Bibliotheek Rotterdam:
Gratis interactieve tentoonstelling (Erasmus Experience) waarin leerlingen aan het denken worden gezet over zichzelf en de wereld.

Schiedams LEF:
Materiaal over diversiteit voor basisschool en voortgezet onderwijs.

Radar:
Training en voorlichting (en lesmateriaal) voor leraren, leerlingen en ouders over thema’s op het vlak van (seksuele/gender) diversiteit, inclusie, burgerschap, discriminatie, vooroordelen en stereotypen, racisme e.d.

CED-Groep:
Gratis materialen en producten voor invulling burgerschapsonderwijs.

Kikid:
Lesmateriaal en theatervoorstellingen voor voortgezet en middelbaar onderwijs over thema’s die in het leven van leerlingen een belangrijke rol spelen.

Kinderombudsman Rotterdam:
Gratis lessen over kinderrechten voor de bovenbouw van de basisschool. Kennis over kinderrechten maakt deel uit van het verplichte burgerschapsonderwijs op de basisschool. De lessen kunnen worden getoond op het digibord. Elke les geeft uitleg en opdrachten voor de kinderen. Er is ook een handleiding voor de leerkracht.

Huis van Erasmus:
Gratis lesmodules voor burgerschapsonderwijs voor hoogste klassen basisonderwijs en brugklas voortgezet onderwijs.

Stadsarchief Rotterdam:
Materiaal voor lessen over de Rotterdamse geschiedenis.

Ikin010:
Overzicht van het aanbod van Rotterdamse musea over Rotterdams (cultureel) erfgoed.

Kunstgebouw – Digitale Scheurkalender Burgerschap. Kosteloze kant-en-klare lessen voor het digibord. Elke les koppelt een onderwerp uit het vak Burgerschap aan een kunstwerk en historische feiten. Zo leer je jouw leerlingen met andere ogen kijken naar zichzelf, de ander en hun omgeving.