Lesmateriaal

 • Gratis lesmateriaal over lachgas voor groep 7 en 8 po en klas 1 en 2 vo
 • Samen Slagen; integrale interventie voor alcohol- en drugsgebruik praktijkonderwijs en VSO cluster 4.
  Samen Slagen is een integrale interventie ontwikkeld door Youz in samenwerking met Gemeente Rotterdam en het Horizon Schreuder College en landelijk erkend als goed onderbouwde interventie. Samen Slagen omvat zowel regelgeving, beleid en zorgstructuur, als ook lesmateriaal, het ontwikkelen van gezamenlijke autoriteit met ouders en externe partijen en training voor schoolmedewerkers.
 • Gratis lesmateriaal Radar over diversiteit, discriminatie en stereotypen voor po en vo.
  Door Radar in samenwerking met de Bibliotheek Rotterdam en Schiedams Lef
 • Lesmateriaal Schiedams Lef over diversiteit voor po en vo
 • Lesmethode Lang Leve de Liefde over liefde en seksualiteit voor vo, vso en mbo
  Lesprogramma Lang Leve de Liefde waarmee vo-scholen invulling kunnen geven aan  kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit. Het programma is ook geschikt voor mbo.
 • Gratis lespakket VrijHeden gemeente Rotterdam over seksuele weerbaarheid voor vo, mbo en hbo.
  VrijHeden is een gratis aanbod van theater, lessen en gesprekken op school over onderwerpen als keuzevrijheid, eergerelateerd geweld, kindermishandeling, emotionele verwaarlozing, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang, achterlating, seksueel grensoverschrijdend gedrag, online exposen en seksueel misbruik.
 • Film en lesmateriaal Giants vanaf 14 jaar
  Een aangrijpend verhaal over een aantal jonge mensen in Rotterdam Zuid en hun rolmodellen. Met opdrachten voor en na de film.

Serie Open Rotterdam ‘Jij bent scherper’

De serie ‘Jij bent scherper’ gaat in op de actualiteit dat geweld onder jongeren steeds vaker voorkomt. Elke dag haalt geweld het nieuws en daders én slachtoffers worden steeds jonger. Onze jongeren ervaren zware mentale druk. Hun weerbaarheid vermindert, er is gebrek aan sociale cohesie en positief perspectief. In deze serie is de boodschap dat het anders kan.

Bekijk hier alle afleveringen.