Opstellen verkeersprotocol en verkeersacties

Als erbij de school overlast is van het verkeer, dan helpt het om een verkeersprotocol te maken. Zo kan de school aan de leerlingen, de ouders en de verzorgers op een eenvoudige manier uitleggen hoe het beter kan.

Eigen verkeersprotocol
Samen met de school bekijkt SOAB WURX hoe de situatie rond de school door de eigen ouders, verzorgers en kinderen kan worden verbeterd. Dit gebeurt tijdens een gezamenlijk overleg. Gekoppeld aan dit overleg wordt ook de directe omgeving van de school bekeken. Tijdens het overleg wordt het verkeersprotocol met voorbeelden van andere plekken uitgelegd. Denk hierbij aan de plekken waar wel en niet geparkeerd kan worden, ongewenst verkeergedrag of de beste looproutes en oversteekplekken rond de school.

Verkeersactie op school
SOAB WURX organiseert één of twee ludieke gedragsacties. Het verkeersprotocol wordt aan alle kinderen, ouders en verzorgers uitgelegd. De politie en een team van SOAB in speciale kleding houden een actie. Een keer in de ochtend en een keer in de middag. Ze stoppen het verkeer op bepaalde plekken en laten de ouders en verzorgers in de gekozen richting naar de school rijden. Ook parkeren de ouders en verzorgers op de gekozen parkeerplek of uitstapplek. Ze gebruiken speciale borden om de weg te wijzen. En met ‘Facebook like-duimen’ om de ouders en verzorgers te bedanken.

School denkt mee
Er wordt ook afgesproken wat de school zelf doet. Dit helpt om iedereen mee te laten doen. Alle klassen krijgen een verkeersprotocol. Zo kan de leerkracht op een leuke manier vertellen waarom het protocol is gemaakt en dat het om de veiligheid van de kinderen gaat.

Kosten
Verkeersprotocol plus bijbehorende werkzaamheden en gedragsactie € 2.050 euro exclusief btw. Let op: de kosten voor dit programma maken geen onderdeel uit van het jaarlijkse stimuleringsbudget.

Aanmelden
Aanmelden doe je via het online aanmeldformulier. Heb je een vraag over de verkeersmodule? Neem dan contact op via ons loket.