Radicalisering/polarisatie

 • Gratis voorlichting van gemeente Rotterdam over radicalisering en polarisatie.
  Gratis voorlichting aan onderwijsinstanties over radicalisering, polarisatie en verschillende vormen van extremisme. Tijdens een bijeenkomst van ongeveer twee uur krijgen onderwijsprofessionals informatie over de onderwerpen en over de Rotterdamse aanpak.
  Er wordt ook aandacht besteed aan het Meld- en Adviespunt Radicalisering (MAR), waar mensen terechtkunnen met vragen en signalen. Als u interesse heeft in het organiseren van zo’n bijeenkomst, stuur dan een e-mail naar rep@rotterdam.nl. U kunt samen met de voorlichters de behoefte van uw organisatie bespreken voor een voorlichting op maat.
 • Gratis educatieve voorstelling en gastles Drang over radicalisering, polarisatie en extremisme voor (v)mbo.
  Voorstelling en gastles over wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot anderen. Met de bedoeling denkkaders te verbreden t.a.v. andere meningen en levensopvattingen en meer begrip te krijgen voor een ander. Door het kritisch denkvermogen te stimuleren, leren leerlingen ook feit & fictie in de media onderscheiden.
 • Advies van Stichting School & Veiligheid over sociaal veilig klimaat
  In opdracht van het ministerie van OCW ondersteunt Stichting School & Veiligheid scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Door het geven van actuele informatie en advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk.
 • Vraaghetdepolitie.nl
  Website die jongeren informatie en antwoorden geeft op vragen over wapens, mishandeling, misdaad & geweld, pesten & online, dwang & seks, drank & drugs, aangifte, hangjongeren & overlast, school, politiewerk & boetes. De website heeft een chatfunctie om persoonlijk antwoord te krijgen op vragen over veiligheid of hulp bij het oplossen van problemen. Zoals wat te doen wanneer naaktfoto’s ongewenst online staan.