Schoolroute.nl

Zie jij jouw leerlingen veilig van huis naar school lopen en andersom? Dan kan! Met Schoolroute.nl help je de leerlingen om gevaarlijke verkeerspunten zelfstandig te passeren.

Met schoolroute.nl kunnen leerlingen makkelijk van huis naar school lopen en andersom! Door in te loggen met hun eigen account, stippelen ze hun persoonlijke looproute uit en markeren ze de spannende verkeerspunten. Op deze punten heeft de leerling hulp nodig bij het oversteken. De gegevens worden gedeeld met de school en op basis van de informatie kan de leerkracht de leerling optimaal ondersteunen. De leerling beantwoordt online vragen over de spannende verkeerspunten in de looproute. Ook kan de leerling commentaar en foto’s bij zetten. Zo ziet de leerkracht welke acties de leerling heeft verricht en waar nog ondersteuning bij nodig is.

Kosten
Het gebruik van School.route.nl is gratis. Wil je ondersteuning bij de uitvoering door een verkeersleerkracht? Per deelnemende klas bedraagt de ondersteuning € 169,50 euro.

Aanmelden
Aanmelden doe je via het online aanmeldformulier. Heb je een vraag over de verkeersmodule? Neem dan contact op via ons loket.