Theoretisch verkeersexamen

Elk jaar doen kinderen uit groep 7 of 8 mee aan het nationale VVN theoretisch verkeersexamen. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen en en of ze bewust zijn van veilig verkeersgedrag.

Kinderen uit groep 7 of 8 beantwoorden tijdens het examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. De school kiest of ze het examen schriftelijk of digitaal afnemen. 

Voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk. De kinderen moeten voor het examen een aantal verkeersbegrippen en verkeersafspraken onder de knie hebben. Ook is het belangrijk dat ze weten wat ze moeten doen als ze verkeersborden tegenkomen. Klik hier voor meer informatie.

Twee examens
Het theoretisch verkeersexamen wordt eerst behaald door de leerling om daarna het praktisch verkeersexamen te kunnen doen. Meld daarom de leerlingen aan voor het theoretisch en het praktisch verkeersexamen.

Kosten

  • Digitaal VVN verkeersexamen inclusief handleiding en diploma die de school print:
    € 3,75 per leerling.
  • Schriftelijk VVN verkeersexamen inclusief diploma:
    € 4,50 per leerling.
  • Handleiding schriftelijk verkeersexamen:
    € 5,50 per groep

Aanmelden
De kosten voor het programma maakt geen onderdeel uit van het jaarlijkse stimuleringsbudget. Aanmelden doe je via het online aanmeldformulier. Heb je een vraag over de verkeersmodule? Neem dan contact op via ons loket.