Vroegschool

Laat leerlingen uit groep 1 en 2 groeien door jouw interactie met hen. Hoe je dat als leerkracht doet, is bepalend voor de educatieve kwaliteit van de vroegschool.
In de Best Practices en filmpjes vind je informatie over en inspiratie voor het vergroten van de kwaliteit van vroegschoolse educatie.
De Tool is bedoeld om de kwaliteit van de vroegschoolse educatie te meten en daarna verbeteracties te plannen.

In Best Practices en Tool wordt verwezen naar de Rotterdamse Resultaatafspraken vroegscholen die schoolbesturen, voorschoolse organisaties en de gemeente Rotterdam hebben gemaakt over de kwaliteit van de vroegschool.

Filmpjes

Wat is educatieve kwaliteit en hoe kun je die in de vroegschool vergroten