Aanmelden

Aanmelding en beoordelingscriteria

Tijdens de beoordeling van de aanmelding wordt gekeken naar de criteria van de Rotterdamse Plaatsingswijzer. De inschatting van de leerkracht en/of intern begeleider is een ander criterium om te bepalen of de leerling in aanmerking komt voor de Talentenklassen.

Leerlingen aanmelden

U kunt uw leerling(en) aanmelden tot vrijdag 31 maart 2017 via het aanmeldingsformulier. Deze kunt u opvragen door te mailen naar: dinko@sezer.nl onder vermelding van ‘aanmelding Talentenklassen’.