Aanmeldtermijn voortgezet onderwijs ook dit jaar verlengd

De wettelijke deadline voor basisscholen om het definitieve schooladvies te geven is uitgesteld tot 15 maart. In Rotterdam is daarom ook de aanmeldperiode voor de middelbare school verlengd. De start blijft op maandag 21 februari, de einddatum wordt vrijdag 25 maart.

Ouders kunnen alle informatie over de overstap van basisschool naar middelbare school vinden op de ouderpagina van De OverstapRoute. Voor scholen staat alle informatie op www.deoverstaproute.nl.

Middelbare scholen in Rotterdam
De middelbare scholen staan bij elkaar in een overzicht.