Afval scheiden op school

De gemeente Rotterdam helpt scholen graag om (meer) afval te scheiden. Zodat op school net als thuis GFE (groente, fruit en etensresten) en papier worden gescheiden en gestreefd wordt naar zo min mogelijk restafval.

Wat is daarvoor nodig? Welke hulpmiddelen hebben scholen nodig om de afvalstromen zo schoon mogelijk te krijgen en restafval terug te dringen? Verandert dit de kosten positief of negatief? Hoe kunnen wij als gemeente u ondersteunen bij dit proces?

Graag gaan we daarover met jou in gesprek. We maken daarbij gebruik van de kennis en ervaring die door scholen en gemeenten in heel Nederland is opgedaan. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzoek laten doen naar het scheiden van afval en de uitvoering gestimuleerd. Lichte Bries voert deze opdracht uit voor Rijkswaterstaat en geeft in het overleg uitleg over het project, vertelt over de ervaringen bij andere gemeenten en begeleidt bij het nadenken over een eigen aanpak.

Meld je via de mail aan en ontvang de link voor dit informatief digitaal overleg op woensdag 19 mei van 10.00 – 11.30 uur!

Schikt deze datum niet maar wil je wel meer informatie over afval scheiden op school? Neem dan ook contact op via onderstaand emailadres.

Aanmelden kan via afvalvrijeschoolSB@rotterdam.nl

Evenement details

  • Datum: 19 mei
  • Aanvang: 10:00
  • Eind: 11:30

Binnenkort in Rotterdam