Congres ‘coachende vaardigheden in het loopbaangesprek’

Een goede loopbaankeuze, zoals profiel & en studiekeuze, vraagt om een goed gesprek. De afgelopen jaren wordt het loopbaangesprek steeds vaker gevoerd door de mentor, loopbaanbeleider en/of studieloopbaancoach. Het voeren van goede en betekenisvolle gesprekken met leerlingen en/of studenten over loopbaankeuzes is makkelijker gezegd dan gedaan. Daarom hebben Gemeente Rotterdam, LOB-expertisepunt, Bridge NPRZ, Samenwerkingsverband ‘samen werken aan een betere aansluiting vo-ho’ en Kansrijk doorstromen vmbo-mbo de handen ineen geslagen om een training coachende vaardigheden in het loopbaan gesprek aan te bieden aan mentoren, loopbaanbegeleiders en coaches uit vmbo, havo, vwo, mbo en hbo uit de Rotterdamse regio.  Deze training bestaat uit een regionaal congres op 11 november 2021 op de locatie Academieplein van Hogeschool Rotterdam én een terugkommiddag op eigen school of een school in de buurt op 27 januari 2022.

Congres 11 november 

Het congres start met Dr. Aletta Smits die ons meeneemt in alle kronkels van het puberbrein en het maken van keuzes. Hierna volgt er een interactieve presentatie van het Expertisepunt-LOB waarbij deelnemers worden geïnformeerd over de loopbaancompetenties, de loopbaangerichte leeromgeving en coachende vaardigheden. Na de door ons verzorgde lunch gaan deelnemers uiteen naar de diverse workshops.

Programma congres 11 november 2021

9.00-9.30 uur         Ontvangst
9.30 uur                  Opening zaal
9.45 uur                  Plenaire opening
10.00-11.00 uur    Gastspreker; Alleta Smits
11.05-11.20 uur    Korte pauze
11.20-12.00 uur    Plenaire interactieve sessie over de 5 loopbaancompetenties,  de loopbaangerichte leeromgeving en coachende vaardigheden
12.00-13.00 uur   Lunch
13.00-15.00 uur   Workshops
15.10-15.30 uur   Plenaire afsluiting
15.30-17.00 uur   Borrel

Keuzeworkshops

A: In gesprek met de leerling /student over loopbaankeuzes

Op veel scholen is de begeleiding van LOB steeds meer bij de mentor/coach komen te liggen. Mentoren/coaches doen LOB opdrachten met de leerling/student en moeten loopbaangesprekken voeren. Als begeleider krijg je deze LOB taak er zomaar bij, en je moet al zoveel.

In deze workshop staan we stil bij hoe je op een eenvoudige wijze LOB kunt integreren in jouw begeleiding van de leerling/student. We oefenen met de basisvaardigheden die je in kunt zetten, zodat je echt met de leerling praat en niet tegen de leerling. We onderzoeken hoe je het begeleidingsgesprek dat je toch al voert ook kunt benutten voor LOB. En hoe je de LOB opdrachten die leerlingen/studenten maken zo kunt gebruiken dat je leerlingen/studenten coacht bij hun loopbaanontwikkeling.

B: Voeren van loopbaanreflectiegesprekken

Om zich te oriënteren op vervolgopleiding en beroep doen leerlingen/studenten vaak activiteiten zoals informatie opzoeken, het bezoeken van bedrijven, gesprekken met ouders, stage. Maar voor veel leerlingen/studenten zijn dit leuke activiteiten of verplichte opdrachten en leggen zij niet direct een verband met hun eigen toekomst. In deze workshop leer je hoe je een leerling/student kunt helpen deze ervaring te benutten voor hun loopbaanontwikkeling. Loopbaanreflectiegesprekken zijn hier een middel voor. Via een zogenaamd klein en groot verhaal kun je de leerling/student helpen hun kwaliteiten en motieven omhoog te halen en dit te verbinden met de andere loopbaancompetenties. 

C: De  vijfloopbaancompetenties nader uitgewerkt

De leerling/student werkt aan de vijf loopbaancompetenties om inzicht te krijgen in zijn eigen keuzeproces. De mentor/coach begeleidt hem daarbij. Hoe laat je de vijf loopbaancompetenties terug komen in deze begeleiding? Wat doe je in de les? Veel scholen werken met een LOB methodiek waarin de 5 loopbaancompetenties aan de orde komen. Is het voldoende dat leerlingen/studenten de oefeningen uit deze methode maken? Moeten alle leerlingen/studenten alle oefeningen maken? Hoe voorkom je dat het voor hen een invuloefening is? En zorg je ervoor dat ze een relatie leggen met hun eigen toekomst? Wat als je geen methode hebt?

D: Ouderbetrokkenheid

Ouders spelen een belangrijke rol bij het keuzeproces van de leerlingen/studenten. Het is daarom ook belangrijk hen goed te betrekken bij dit proces, niet alleen via ouderavonden maar ook via MOL gesprekken (mentor, ouder, leerling) of opdrachten die de leerlingen/studenten thuis met hun ouders maken of bespreken. In deze workshop wisselen we ervaringen uit over het betrekken van ouders en krijg je tips hoe je dit kunt doen.

E: De loopbaangerichte leeromgeving

In een loopbaangerichte leeromgeving staat de loopbaan van de leerling/student centraal. Het hele onderwijs is opgebouwd rondom de loopbaan van de leerling/student. Leerlingen/studenten doen ervaring op doormiddel van stage, bijbaantjes, meelopen, bedrijvenbezoeken, informatie zoeken enz. Reflecteren met behulp van hun mentor/coach op deze ervaring, zetten weer een vervolgstap en geven zij zelf sturing aan hun keuze en loopbaanproces. Voor iedere leerling/student zal die vervolgstap anders zijn omdat iedere leerling in een andere fase van zijn keuzeproces zit.

Dit vraagt veel van de organisatie in de school/opleiding en van de mentor/coach. In deze workshop delen we ervaringen met het vormgeven van de loopbaangerichte leeromgeving en staan we stil bij de rol van de mentor/coach in dit hele proces.

F: Omgaan met twijfel, demotivatie en weerstand bij loopbaankeuzes

Voor sommige leerlingen/studenten is het erg moeilijk een keuze te maken, zij blijven twijfelen. Sommige studenten hebben een keuze gemaakt die toch erg tegenvalt en kunnen geen motivatie meer opbrengen voor hun studie. Niet iedere leerling wil nadenken over zijn toekomst en zit te wachten op een loopbaangesprek. Hoe ga je hier mee om?  In deze workshop staan we stil bij hoe we ook deze leerlingen en studenten toch een stapje verder kunnen helpen.

G: Werken met professionele identiteit op het HBO 

De student zit net vers in het eerste studiejaar en er staat een studieloopbaangesprek gepland. Daar zitten jullie dan en aan jou de schone taak om vaak in beperkte tijd deze student te ondersteunen in het ontdekken van zijn Professionele Identiteit. Wat verstaat het hbo onder Professionele Identiteit en welke coachende vaardigheden zijn met name dit eerste jaar belangrijk tijdens je gesprek met de student.  In deze workshop staan we stil bij de ontmoeting tussen jou en de student en hoe je de student kunt laten bewegen om een start te maken met het vinden van zijn of haar Professionele Identiteit.

Programma terugkommiddag 27 januari 2022          

13.30-14.00 uur     Ontvangst                                                                     
14.00-16.00 uur     Workshop ‘coachende vaardigheden in het loopbaangesprek’                                16.00-17.00 uur     Borrel

Op deze terugkommiddag werken de mentoren/coaches met een coach. Zij blikken terug op de ervaringen die zij hebben opgedaan met het loopbaangesprek in de afgelopen weken en kijken hoe zij het loopbaangesprek een goede plek kunnen geven binnen het mentoraat op hun school. Deze middag vindt plaats op eigen school of een school in de buurt.

U kunt zich eenvoudig aanmelden voor beide data en de keuzeworkshop door op de onderstaande link te klikken. Aanmelden kan tot 5 november via:

Congres & training ‘coachende vaardigheden in het loopbaangesprek’ – Aanmelden (aanmelder.nl)

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact op met Renske Krijger-den Hartog (r.e.den.hartog-krijger@hr.nl) of Rowan Huijgen (rowan.huijgen@eur.nl)

Evenement details

  • Datum: 11 november