Cultuuronderwijs als deeloplossing voor het lerarentekort

Op 1 juli presenteren KCR en SKVR de onderzoeksresultaten van Slim Organiseren met inzet van (kunst)vakdocenten en de succesfactoren bij het inzetten van (kunst)vakdocenten ter verlichting van de werkdruk én de verrijking van het curriculum.

Achtergrond van het project

De afgelopen jaren is het lerarentekort steeds groter geworden.  Vanuit de gedeelde overtuiging dat cultuuronderwijs bijdraagt aan een brede ontwikkeling van kinderen, aan kansengelijkheid én aan een verrijking van het curriculum, sloegen KCR en SKVR in 2022 de handen ineen in de pilot Slim Organiseren met inzet van (kunst)vakdocenten.

Het project geeft Rotterdamse scholen voor primair onderwijs de mogelijkheid om externe (kunst)vakdocenten in te zetten die (deels) meedraaien in het team, waardoor leerkrachten ruimte krijgen voor andere taken. Tegelijk brengen vakdocenten kennis en vaardigheden mee die een aanvulling vormen op het curriculum.

Onderzoek en resultaten

In 2023 voerde KCR een kwalitatief onderzoek uit naar het effect van de pilot. Hieruit blijkt dat de inzet van (kunst)vakdocenten – rekening houdend met een aantal kritische succesfactoren – van grote waarde is voor een verrijking van de leerervaring van leerlingen én dat het kan het bijdragen aan het verlichten van werkdruk binnen het primair onderwijs.

De resultaten en inzichten uit dit onderzoek zijn gebundeld in een publicatie en vormen de voedingsbodem voor de continuering van het project en verdere uitwisseling over dit onderwerp.

Presentatie en vervolgstappen

Tijdens de presentatie gaan KCR en SKVR met belangstellenden in gesprek over wat effectief werkt bij het inzetten van (kunst)vakdocenten als deeloplossing voor het lerarentekort, hoe je zorgt voor een duurzame samenwerking terwijl je tegelijk de leeromgeving voor leerlingen verrijkt en wat het effect is als je cultuuronderwijs verbindt met doelstellingen van de school.

Datum en Tijd: De presentatie vindt plaats op maandag 1 juli van 15.00-17.00 uur bij Thomas More.

Programma

  • 15.00 – 15.15 Inloop
  • 15.15 – 16.15 Presentatie & gesprek
  • 16.15 – 17.00 Netwerkborrel

Aanmelden: Aanmelden kan via www.kc-r.nl/slim-organiseren.

Meer Informatie: Op de website vind je ook meer informatie over Slim Organiseren met inzet van (kunst)vakdocenten, een project van KCR en SKVR in samenwerking met Rotterdam Vakmanstad en Thomas More Academie.

Evenement details

  • Datum: 01 juni
  • Aanvang: 15:00
  • Eind: 17:00
  • Locatie: Thomas More, Stationssingel 80 te Rotterdam.