Inspiratiesessie Slim Organiseren: hoe kan ik mijn onderwijs anders organiseren?

Vanuit het project Slim Organiseren wordt voor de derde keer een inspiratiesessie georganiseerd voor schooldirecteuren die de mogelijkheden willen verkennen om het onderwijs op hun scholen duurzaam anders te organiseren.

Het is belangrijk om de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs, nu en voor de toekomst en met gelijke kansen voor iedereen te borgen. Daarom moet het werken in het onderwijs aantrekkelijk gemaakt worden voor een grotere groep mensen én blijven voor de huidige leraren. Waarbij het onderwijs aansluit op de behoeften van leerlingen en van (toekomstige) medewerkers, op de huidige maatschappij én op de uitdagingen van de toekomst.

De vraag die tijdens de sessie centraal staat is: ‘hoe kan het onderwijs zo georganiseerd worden dat de onderwijskwaliteit op peil blijft of zelfs verbetert en de professional zo wordt ingezet dat hij/zij groot effect bereikt op het leren en ontwikkelen van kinderen?’

Wij hebben voor deze sessie een aantal organisaties uitgenodigd die de scholen kunnen ondersteunen bij het anders organiseren van het onderwijs, o.a.:
• Alfabet Plus
• Eisvrij
• Wereldmuseum
• UitJezelf

Inschrijven kan via: Inspiratiesessie Slim Organiseren: Hoe kan ik mijn onderwijs anders organiseren? Survey (surveymonkey.com)

Evenement details

  • Datum: 16 november
  • Aanvang: 13:30
  • Eind: 14:45

Binnenkort in Rotterdam