Nascholing Koloniaal Rotterdam

Voor wie?

Het programma is ontwikkeld voor docenten in het voortgezet onderwijs en MBO die in hun lessen aandacht (willen) besteden aan het koloniale verleden van Nederland.

Wat heb ik eraan?

Doel van deze nascholing is meer kennis, perspectieven en bewustzijn over het koloniale verleden van Nederland te stimuleren en deelnemers te ondersteunen in de creatieve zoektocht naar ontwerpprincipes en lesmateriaal die de eigen lespraktijk over dit onderwerp betekenisvoller en effectiever maken:

Onderwerpen die o.a. aan bod komen:

 • Slavernij en kolonialisme nader bekeken
 • De doorwerking in hedendaagse groepsrelaties, institutionele organisatie en beeldvorming van het koloniaal- en slavernijverleden
 • Verzet tegen kolonialisme;
 • Kritische analyse van geschiedenislesmethodes en reflectie op de rol van onderwijs bij het omgaan met het gedeeld verleden van kolonialisme en slavernij;
 • De ontwikkeling en kennismaking met praktische werkvormen voor in de klas.

Wat leer ik?

Thematisch centraal staan op deze nascholingsdag de koloniale historie, de slavernij en de doorwerking van deze geschiedenis in beeldvorming, verhoudingen en instituties vandaag de dag. Op deze dag ga je samen met lerarenopleiders en themadeskundigen Mark Aarts (Maatschappijleer) en Ishany Gaffar (Geschiedenis) aan de slag met lesinspiratie en -ontwikkeling. Continu worden thematische contexten aangegrepen om na te denken over een passende doorvertaling naar jouw lespraktijk. Aan het eind van de dag beschik je over nieuwe kennis en inzichten, en neem je nieuwe perspectieven en concrete handvatten mee, die je helpen om jouw leerdoelen op dit thema effectief te bereiken.

De nascholingsdag wordt afgesloten met een bijzonder gastcollege van prof. Judi Mesman (Universiteit Leiden). Voor meer informatie over dit gastcollege, zie het kader hieronder.

Programma

 • 09.45-10.00 = Inloop
 • 10.00-12.00 = Nascholing o.l.v. themadeskundigen Mark Aarts & Ishany Gaffar (Hogeschool Rotterdam, Instituut van de Lerarenopleidingen)  
 • 12.00-12.30 = pauze
 • 12.30-13.45 = Nascholing o.l.v. themadeskundigen Mark Aarts & Ishany Gaffar (Hogeschool Rotterdam, Instituut van de Lerarenopleidingen)  
 • 13.45-14.00 = Koffiepauze  
 • 14.00-15.00 = Gastcollege prof. dr. Judi Mesman (Universiteit Leiden)   

Voorwaarden?

Minimaal 10 deelnemers en maximaal 26.

We verzoeken deelnemers de eigen lesmethode mee te nemen waaruit lesgegeven wordt in (onderdelen van) het koloniale verleden.

Kosten

Voor de organisatie wordt aan deelnemers een bijdrage van € 50 gevraagd.

Evenement details

 • Datum: 23 november
 • Aanvang: 09:45
 • Eind: 15:00
 • Locatie: Hogeschool Rotterdam Museumpark hoogbouw, , Burgemeester S'jacobplein 1 te Rotterdam.