Online scholenbijeenkomst veiligheid op school

Twee keer per jaar organiseert gemeente Rotterdam een netwerkbijeenkomst Veilig op School. Deze bijeenkomst is bedoeld voor directies/locatieleiders en veiligheidscoördinatoren, waarin onder andere actuele thema’s rond schoolveiligheid ter sprake komen.

PROGRAMMA

  • Veilig op School (VOS) in Rotterdam: actuele ontwikkelingen VOS-traject en aanpassing van het kader
  • Privacygevoelige informatie: welke gegevens en informatie kunnen onderwijs- en veiligheidsprofessionals met elkaar delen? Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) geeft een toelichting en maakt ons wegwijs aan de hand van actuele casuïstiek
  • Uitwisselen ervaringen

Aanmelden
Aanmelden kan door uiterlijk 16 april een e-mail te sturen naar Andrea Gillese (an.gillesse@Rotterdam.nl). Geef daarin je naam, functie, school/organisatie, e-mailadres en telefoonnummer door. Na aanmelding ontvang je een link om deel te kunnen nemen en nadere informatie.

Voor wie: schoolleiding /veiligheidscoördinatoren/ medewerkers betrokken bij sociale veiligheid van Rotterdamse vo- en mbo scholen

Oproep
We nodigen je uit om zelf een geanonimiseerde casus in te brengen. Ben je bijvoorbeeld wel eens in een lastige situatie rond een incident beland waarin je je afvroeg wat wel en niet kan wanneer het gaat om het delen van informatie? Of liep je tegen een situatie aan waarin (privacy)regelgeving je belemmerde in je handelingsmogelijkheden? Mail de casus in max 10 regels mailen naar Sicco Baas: siccobaas@gmail.com

Evenement details

  • Datum: 21 april
  • Aanvang: 15:30
  • Eind: 17:00