Alle kinderen van Zuid zijn hier bij gebaat

Interview met Elise Hernes, directeur Young Bussiness School Rotterdam in Katendrecht

 

Het voortgezet onderwijs op Rotterdam-Zuid gaat in de komende jaren flink op de schop. Het aanbod wordt gevarieerder, beter verspreid, meer afgestemd op de behoeften van leerlingen en die kunnen ook makkelijker doorstromen. We spraken Elise Hernes, directeur Young Bussiness School Rotterdam in Katendrecht over de plannen en wat deze voor haar school betekenen.

 

Er komen in Rotterdam Zuid voor het voortgezet onderwijs drie kernlocaties. Welke voordelen levert dit de kinderen van Rotterdam Zuid op?

‘De concrete winst is dat de leerlingen op Rotterdam Zuid meer mogelijkheden krijgen. Het onderwijsaanbod wordt breder en gevarieerder zodat de kinderen niet meer voor elk bijzonder onderwijsconcept Rotterdam Zuid hoeven te verlaten. Echt, alle kinderen van Rotterdam Zuid zijn hierbij gebaat. ‘

 

Wat doet u met de Young Bussiness School om uw onderwijs te versterken en het daardoor beter laten te laten aansluiten bij de behoefte van de kinderen op Zuid?

 ‘Laat ik beginnen te vertellen dat er de afgelopen tijd al veel is veranderd op Zuid en daar hebben de leerlingen van de Young Bussiness School al flink profijt van. We zitten nu op Katendrecht op een prachtige locatie. Echt een uitstekend bereikbare A-locatie. In dit tot de verbeelding sprekende gebouw kunnen we onze onderwijsvisie verder uitbouwen. Waar we eerst vooral moesten denken aan superkleinschalig, kunnen we nu groter gaan denken. LMC-VO, waar Young Business School onderdeel van is, is een schoolbestuur met veel vmbo-leerlingen. Wij zijn specialist en weten als geen ander wat deze leerling nodig heeft. En dat is tijd en de gelegenheid om zelf te ontdekken waar hij of zij goed in is. Doordat we het onderwijs zo contextrijk mogelijk maken en de leerling zo veel mogelijk in aanraking laat komen met de praktijk, maken ze kennis met de realiteit en verbreden ze op deze manier hun beroepsbeeld. Hierdoor weten ze veel beter waarvoor ze het doen. Dit willen we bereiken.’

 

Kunt u een voorbeeld geven van wat u de afgelopen jaren op de Young Business School hebt gedaan gedaan om de onderwijskwaliteit te verbeteren?

‘We willen de leerlingen niet alleen met de neus in de boeken laten zitten maar hen zoveel mogelijk in contact brengen met het bedrijfsleven en de maatschappij. Dit kan op sociaal gebied zijn maar ook op bedrijfsmatig gebied. Dit is afhankelijk van welk vak ze leren. Daarnaast werken wij dit schooljaar voor het eerst samen met het Vrije School Rudolf Steiner College voor vrijeschoolonderwijs. Dit betekent dat we nu ook een Vrije School-afdeling hebben, De Kaap. Dit lijken twee uiteen liggende onderwijsconcepten maar het tegendeel is waar. We vinden elkaar in de overlap. We kunnen de leerlingen nu op allerlei manieren de leerstof aanbieden. De leerlingen draaien zelf projecten zodat ze leren verantwoordelijkheid te nemen. Ook leren ze zich te presenteren en feedback te geven en te nemen. Ja, zo leren ze vaardigheden die nodig zijn om te slagen op de stageplek, in het vervolgonderwijs en het leven zelf.’