Atelier21

Datum

09 juni 2017

Aanvang

12.30 uur

Eind

17.00 uur

Locatie

De Rotterdam, 40e etage. Wilhelminakade 197

Wat kan je op school doen met 21e eeuwse vaardigheden? Je hoeft hiervoor niet ver te reizen. Want in Rotterdam is bijna iedere school hiermee bezig. Vele zijn nog zoekend; sommige zijn er al ver mee. Veel scholen willen graag van andere scholen leren. Daarom organiseert de gemeente deze serie inspiratiebijeenkomsten: Atelier21. Deze eerste is een special voor het VO en MBO. Deze vaardigheden staan niet los van onderwijsvernieuwing. Wat wil je leerlingen in het leven meegeven, anders dan kennis? Maar ook: hoe kan je kennis beter overdragen dan frontaal lesgeven alleen? Hoe kan je de buitenwereld beter inzetten? Hoe krijg je docenten mee? Hoe kan je hen ruimte bieden om het vakmanschap van docent verder te ontwikkelen? Welke ruimte heb je in het VO en MBO om te veranderen?

Programma

12.30 uur Inloop met lunch
13.00 uur Start Atelier21
13.10 uur Next Economy & Next Education. door Bert Hooijer. Over de uitdagingen van de komende decennia en hoe het onderwijs in Rotterdam zich hierop aanpast.
13.40 uur Korte introductie in 21e eeuwse vaardigheden.
13.50 uur Onderwijsvernieuwing in het VO & MBO: pitches van 5 Rotterdamse scholen, met korte reflectie
15.00 uur Verdiepingsgesprekken aan vijf tafels
16.30 uur Wrap-up
17.00 uur Einde


Deelname is gratis. Let op er zijn maximaal 50 plaatsen beschikbaar.

Aanmelden en informatie via Ruud Rakers, 06-30421269; ra.rakers@rotterdam.nl.

Vergeet niet om je ID-kaart mee te nemen.