Behoud van leraren

 • Bovenschoolse of externe coaching & begeleiding: begeleiding van starters is vaak een taak van collega-leraren, die hier vanwege werkdruk of het lerarentekort te weinig aan toekomen.
  • Maatregel: bovenschoolse of externe coaching voor studenten, starters & zij-instromers door andere professionals dan leraren. Op deze manier kunnen zij ervaren leerkrachten op school optimaal voor het onderwijs van de leerlingen worden ingezet en krijgen startende leraren de begeleiding die zij nodig hebben. De coaches kunnen een aanstelling hebben bij het schoolbestuur of op inhuurbasis aan de scholen worden verbonden.
  • Een mogelijke interessante doelgroep zijn medewerkers op bestuurskantoren, ministerie, inspectie en uittreders met een bevoegdheid, die wellicht nog parttime in het onderwijs zouden willen coachen.
 • Bovenformatief benoemen op populaire school: sommige scholen zijn heel populair en hebben een overschot aan sollicitanten. Andere scholen zijn minder/niet populair en hebben onvervulde vacatures.
  • Maatregel: bovenformatief leraren aannemen op de populaire scholen. Zittende sterke leraren uit dit team stimuleren om een vacature-knelpunt op te lossen op een andere school voor de duur van een half jaar of jaar. Stimuleren kan met behulp van gratificatie, maar ook een bonustrede is te verantwoorden, aangezien deze leraar zichzelf buiten de eigen comfortzone extra zal ontwikkelen. Ook een verkorte opleiding of persoonlijk coaching traject kan een aantrekkelijke bonus zijn. Een terugkeergarantie naar de eigen school is een belangrijk onderdeel van de maatregel. De maatregel kan zowel bestuurlijk als bovenbestuurlijk (bijvoorbeeld op wijkniveau) worden ingezet.
 • Taakdifferentiatie en -efficiëntie: het onderwijs kent nu teveel taken voor leraren die niet direct tot hun kerntaak behoren.
  • Maatregel A: de inzet van eventmanager (geen leraar), die randvoorwaardelijke taken uitvoert, zoals het voorbereiden van feestdagen, sportdagen, schoolfotograaf of de inzet van een pedagogisch conciërge die leerlingen kan opvangen die even niet binnen de groep kunnen functioneren.
  • Maatregel B: verminderen van bijzaken binnen de school. Wat kan eraf? Bijvoorbeeld schoolfotograaf, administratie, avondvierdaagse. Sommige schoolleiders en teams zijn goed in staat om dit zelf te reduceren, anderen lukt dit niet. Gebruik maken van elkaars expertise of een tagteam inrichten op bovenschoolsniveau dat hierin gespecialiseerd is en teams helpt om te definiëren waar ze mee willen stoppen/minderen. Ook een opruimteam dat de werkplek (de school) opruimt geeft meer rust ten aanzien van de arbeidsomstandigheden. Dit heeft een positief effect op werkdrukbeleving en hiermee draagt het bij aan het behoud van vitaliteit van personeel. Dergelijke teams zouden heel goed samengesteld kunnen worden vanuit andere sectoren, die met een frisse blik naar het onderwijs kijken.
 • Meer inzet onderwijsondersteunend personeel (OOP): het ontbreken van taakdifferentiatie en onvoldoende benutten van de capaciteiten van OOP leidt tot de inefficiënte inzet van bevoegde leraren.

Maatregel: inzet van onderwijsassistenten en/of leraarondersteuners in de ondersteuning van grotere groepen leerlingen of bijvoorbeeld in unit- en leerpleinenmodel. De taak van onderwijsassistent kan eventueel als combinatiefunctie wordt aangeboden aan de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang/BSO&TSO, waarmee sprake is van efficiënte inzet, doorgaande lijn en beperking van het aantal medewerkers in relatie tot de leerlingen.

Zie www.onderwijs010.nl/slimmerorganiseren voor voorbeelden uit de praktijk