Beleid

Kansenongelijkheid neemt toe in het Nederlandse onderwijs. Kansengelijkheid is dan ook het centrale thema van het Rotterdamse onderwijsbeleid ‘Gelijke kansen voor elk talent’.

De gemeente en het Rotterdamse onderwijs willen alle kinderen in de stad de beste onderwijskansen geven. Zij verdienen tenslotte een eerlijke kans om hun talenten te ontwikkelen en hun dromen te laten uitkomen. Met het onderwijsbeleid willen we er daarom als gemeente, onderwijsinstellingen en kinderopvang voor zorgen dat meer kinderen een hoger en passend onderwijsniveau halen.

Het onderwijsbeleid heeft acht thema’s:

  1. Overgangsmomenten in het onderwijs
  2. Kwaliteit en toegankelijkheid
  3. Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
  4. Leraren
  5. Burgerschap
  6. Van onderwijs naar arbeidsmarkt
  7. Talentontwikkeling
  8. Veiligheid in het onderwijs

Rotterdams Onderwijsbeleid 2019 – 2022 ‘Gelijke kansen voor elk talent’
Raadsbrief onderwijsbeleid 2019-2022

2021
Onderwijsresultaten 2021
Voortgangsrapportage 2021

2020
Voortgangsrapportage 2020
Infographic onderwijsresultaten 2020

2019
Voortgangsrapportage 2019

Uitleg over de thema’s in het onderwijsbeleid