Beleid NROB

Het Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid (NROB) is het antwoord van de gemeente op het enorme personeelstekort in de onderwijs- en kinderopvangsector, de gevoelens van onveiligheid in en rondom school, de zorg over de toegenomen ongelijkheid in onderwijskansen bij leerlingen na COVID-19 en het risico dat steeds meer kinderen die hulp nodig hebben die hulp niet op tijd krijgen.

Focus op jonge kind

Focus op jonge kind Juist nu vraagt de stad om stevig onderwijsbeleid waarin onderwijs, kinderopvang en gemeente gezamenlijk optrekken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid maar strevend naar hetzelfde doel, het beste onderwijs voor Rotterdam.

In het NROB staat de jeugd centraal. De focus is gericht op het jonge kind. De eerste jaren van een kind zijn immers voor een belangrijk deel bepalend voor de verdere ontwikkeling. Kinderen die in deze fase een achterstand oplopen, halen die later vaak nauwelijks meer in. Het doel van het NROB is: ieder kind een zo veel mogelijk een gelijke startpositie geven als het begint in het onderwijs. En tijdens de onderwijsloopbaan ondersteuning bieden als dat nodig is.

Voorkomen en inlopen onderwijsachterstand

Met het NROB doet de gemeente een volgende stap in de uitvoering van ‘Bouwen aan de Toekomst’. Het NROB zet in op het voorkomen van onderwijsachterstand en het zo vroeg mogelijk inlopen hiervan.

Algemeen uitgangspunt

Het algemene uitgangspunt van het NROB is de schil om de school.

Vier speerpunten

Op een aantal vlakken kan de gemeente het verschil maken: daar waar de behoefte aan ondersteuning het grootst is en daar waar de meeste meters moeten worden gemaakt.

Dit zijn de vier speerpunten van het NROB:

Nieuw Rotterdams Onderwijsbeleid

Het NROB is samengevat in een infographic:

Opbouw van het NROB

  • Onderbouwing van het algemene uitgangspunt van het onderwijsbeleid, Schil om de School, staat in hoofdstuk 2.
  • Toelichting op de vier speerpunten staat in hoofdstuk 3.
  • Het algemene uitgangspunt en de vier speerpunten zijn concreet uitgewerkt voor vier verschillende leeftijdsfases in hoofdstuk 4.
  • Hoe de gemeente de effecten van het onderwijsbeleid monitort en hoe het beleid wordt gefinancierd staat in hoofdstuk 5.
  • Aan het einde van dit beleidsplan staat een afkortingenlijst en een bijlage over wettelijke taken van de gemeente.