Burgerschap

Wat speelt er?

De waarden van onze samenleving staan onder druk en spanningen in de samenleving zijn ook aanwezig in de klas. Groepen leerlingen en/of hun ouders voelen zich buitengesloten. In de eigen omgeving en op sociale media komen leerlingen niet vanzelfsprekend in aanraking met andere denkbeelden of een ander perspectief op de wereld dan dat van hun directe omgeving. Mede daardoor zijn niet alle onderwerpen gemakkelijk bespreekbaar, bijvoorbeeld als het gaat om culturele verschillen, religie, seksuele geaardheid en discriminatie. Ook ontbreekt het vaak aan kennis over onze democratische waarden en de rechtstaat.

Bovendien ontbreekt het jonge Rotterdammers vaak aan voldoende kennis over de Nederlandse democratische waarden en de rechtstaat. Om lastige onderwerpen en ingewikkelde thema’s in de klas bespreekpaar te maken, investeren we in burgerschapsonderwijs.

Ambitie gemeente

Van voorschool tot en met hoger onderwijs maken alle Rotterdamse scholen afspraken over burgerschapsonderwijs in het manifest ‘Scholen: veilige oefenplaats voor burgerschap’. Met als doel zelfverzekerde leerlingen die zich thuis voelen op school en die op een constructieve manier meedoen in de maatschappij.

Scholen wachten daarmee niet af tot de inhoud van burgerschapsonderwijs landelijk vastligt, maar beginnen gewoon. Passend bij de Rotterdamse mentaliteit van ‘geen woorden, maar daden’. Door moeilijke gesprekken niet uit de weg gaan, maar juist aan te gaan, zodat leerlingen leren samenleven ondanks verschillen.

In het manifest staan geen strakke kaders, maar is ruimte voor scholen om, binnen de afspraken, zelf keuzes te maken voor invulling en vorm en om in te spelen op actualiteit. Het belangrijkste is dat alle scholen gezamenlijk zeggen lastige onderwerpen in de klas te bespreken en leerlingen te laten oefenen met wat het betekent om samen te leven ondanks verschillen.