Direct naar content
Onderwijs010

Leraren

Nergens is de meerwaarde die je als leraar kunt leveren zo groot als in Rotterdam. Met het nieuwe onderwijsbeleid intensiveren we de aanpak van het lerarentekort. Bijvoorbeeld door zij-instroom te bevorderen en de Rotterdamse lerarenbeurs in te zetten. Maar ook door te investeren in de begeleiding van startende docenten en het verlagen van ervaren werkdruk.

De Rotterdamse aanpak leraren

Het Rotterdamse actieplan leraren is een gezamenlijke aanpak van onderwijssectoren, opleidingen, kennisinstituten en de gemeente. Het is een doorontwikkeling van de inzet van de afgelopen vier jaar. De aanpak is stadsbreed en integraal en bedoeld voor de sectoren kinderopvang, primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Naast voldoende leraren voor de klas, richt de aanpak zich op investeren in de kwaliteit van onderwijzend personeel.