Leraren

Nergens is de meerwaarde die je als leraar kunt leveren zo groot als in Rotterdam. Met het nieuwe onderwijsbeleid intensiveren we de aanpak van het lerarentekort. Bijvoorbeeld door zij-instroom te bevorderen en de Rotterdamse lerarenbeurs in te zetten. Maar ook door te investeren in de begeleiding van startende docenten en het verlagen van ervaren werkdruk.

De Rotterdamse aanpak leraren

Het Rotterdamse actieplan leraren is een gezamenlijke aanpak van onderwijssectoren, opleidingen, kennisinstituten en de gemeente. Het is een doorontwikkeling van de inzet van de afgelopen vier jaar. De aanpak is stadsbreed en integraal en bedoeld voor de sectoren kinderopvang, primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Naast voldoende leraren voor de klas, richt de aanpak zich op investeren in de kwaliteit van onderwijzend personeel.

Slim Organiseren

Dankzij de aanpak van het lerarentekort komen er steeds meer leraren bij in het onderwijs. Het lerarentekort in het primair onderwijs loopt daardoor minder hard op dan voorspeld. Toch blijven de geraamde tekorten op de langere termijn zeer zorgelijk, daarom is een intensivering van de maatregelen nodig. In april 2020 heeft gemeente Rotterdam een noodplan ingediend bij de overheid: Slim organiseren PO en SO in Rotterdam.

Aanpaklerarentekort.nl

De website AanpakLerarentekort.nl is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Arbeidsmarktplatform PO en VOION opgezet om schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen die werken aan het oplossen van het lerarentekort te ondersteunen, inspireren en verder op weg te helpen. Ook vindt u hier uitgebreide informatie over de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekorten in het onderwijs (RAP) en de aanpak in de G5.