Direct naar content

Arbeidscontract in combifunctie

De pedagogisch medewerker heeft een arbeidscontract bij een kinderopvangorganisatie. Als zij daarnaast ook in of voor de basisschool gaat werken zijn er verschillende contractmogelijkheden.

1. De kinderopvang kan haar een uitbreiding van uren geven en zelf werkgever blijven van de pm’er. Het is dan voor opvang en onderwijs zaak om met elkaar goede afspraken te maken, en de onderlinge samenwerking niet te beschouwen als een klant-leverancier-relatie. Beide organisaties hebben immers zowel een personeel- als inhoudelijk voordeel bij de samenwerking.

De uitleenorganisatie loopt enig risico omdat de urenuitbreiding bij de pm’er zal leiden tot rechten op deze extra uren. Naarmate een organisatie groter is, is dit risico echter beter te dragen. Het is gebruikelijk om voor de urenuitbreiding een addendum bij de arbeidsovereenkomst te maken. Daarin kan worden opgenomen dat bij het stoppen van de samenwerking met de basisschool de werkgever met de pm’er in gesprek gaat over het vervolg: als zij de extra uren wil behouden wordt zij daarvoor ingezet op een andere locatie. Als zij er de voorkeur aan geeft om voor die uren ontslag te nemen dan kan dat ook. De ervaring leert dat men er dan meestal wel uitkomt.

2. De pm’er kan voor de extra uren in dienst gaan van de basisschool. Het is aan de school / het schoolbestuur om te overwegen of de pm’er voor een dienstverband in aanmerking komt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de functie goed past binnen de (veranderende) onderwijsvisie, als de dekking van de kosten niet overwegend uit tijdelijke middelen komen of als de financiële risico’s te overzien zijn. Immers, ook bij de afloop van een tijdelijk dienstverband moeten eventuele werkloosheidsuitkering door het onderwijs worden vergoed. (Een terugkeergarantie vanuit de kinderopvang kan helpen).

Als de pm’er in dienst komt, dan vraagt ze bij de organisatie waar ze het meest verdient loonheffingskorting aan. Beide werkgevers doen er goed aan verdere afspraken te maken over werktijden en pauzes. info loonheffingskorting voor jongeren

Zie voor tips en inspiratie over combibanen onderstaand E-book
info en inspiratie combinatiebanen kinderopvang – onderwijs

Als de pm’er ook bevoegd is als onderwijsassistent of leraar ondersteuner, dan is haar inzetbaarheid beschreven in de Handreiking Lerarentekort (zie link, hoofdstuk 2 oplossingen volgens de wet bij tekort). Een (parttime) aanstelling bij de school is dan te overwegen. Handreiking Lerarentekort primair onderwijs bevoegdheden

Voor pm’ers die al fulltime werken (36 uur p/wk) die ook geïnteresseerd zijn in een combibaan zou de werkgever het volgende kunnen overwegen: in tijden van krimp kan het deeltijd-vertrek een uitkomst zijn; in tijden van groei en schaarste aan personeel zijn de mogelijkheden minder ruim. Een individuele afweging is dan op zijn plaats (carrièreperspectief, loyaal werkgeverschap en onderzoek naar mogelijkheden van wederzijdse uitruil met een onderwijsassistent die deeltijd in de peuterschool of BSO gaat werken).