Stap 3: bepaal waar de pm’er in dienst komt

Een pm’er met een arbeidscontract bij een kinderopvangorganisatie gaat ook (meer uren) voor een basisschool werken. Dan zijn er verschillende mogelijkheden:

Mogelijkheid Voordelen Nadelen Wat regelen Kosten
Kinderopvangorganisatie blijft werkgever en breidt uren uit Voor kinderopvangorganisatie: urenuitbreiding geeft pm’er recht op extra uren. Bij ziekte /arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en doorbetaling. Addendum bij arbeidsovereenkomst (hierin opnemen dat bij stoppen samenwerking school pm’er op andere locatie gaat werken of ontslag neemt voor de extra uren) Afspraken met school over samenwerking. Afspraken met school vastleggen in detacheringsovereenkomst (o.a. over verzuim en financiële tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid). Loonkosten voor pm’er meestal tussen 35 en 40 euro per uur. De meeste kinderopvangorganisaties gebruiken een module om de zuivere loonkosten te berekenen (incl. bv. werkgeverslasten, vakantiegeld, EJU). Sommigen gebruiken nog kleine opslag voor risico’s en administratie.
Pm’er komt voor extra uren in dienst bij school Voor school: bij afloop dienstverband eventuele werkloosheidsuitkering betalen. Bij ziekte /arbeidsongeschiktheid verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en doorbetaling. Met de kinderopvangorganisatie kan een terugkeergarantie worden afgesproken. Bij de organisatie waar de pm’er het meeste verdient, vraagt pm’er loonheffingskorting Loonheffingskorting (belastingdienst.nl) Kinderopvangorganisatie en school leggen afspraken vast over werktijden en pauzes. School stelt contract op voor tijdelijk dienstverband.