Direct naar content

Begeleiding

Als je met elkaar gaat samenwerken in de klas of op school, dan moet je investeren in de onderlinge afstemming. Daar heb je jarenlang plezier vanWerk naar een open relatie waarin het helder is wat je van elkaar verwacht, elkaar over en weer feedback geeft en ruimte biedt en neemt voor het stellen van vragen.

Vanzelfsprekend vraagt de inwerkfase ook om heldere informatie en instructie over de gang van zaken en de te verrichten werkzaamheden.

Overigens is in de meeste detacheringsovereenkomsten afgesproken dat er 2 x per jaar een voortgangsoverleg plaatsvindt tussen de inlener en uitlener, de basisschool en kinderopvang. Als er problemen of verbeterpunten ontstaan, wordt van de inlener gevraagd om met de uitleenorganisatie contact op te nemen om met elkaar na te gaan op welke manier zij aan oplossingen kunnen werken.