Stap 2: bepaal bevoegdheid pm’er

Actueel

Bevoegdheid Consequentie inzet binnen schooltijd Consequentie inzet buiten schooltijd
Voldoet niet aan voorwaarden cao po Werkt onder supervisie van leraar Zelfstandig buitenschoolse opvang bieden volgens ratio: – 4-7 jarigen: 1 pm’er op 10 kinderen; – 7-13 jarigen: 1 pm’er op 12 kinderen; – verticale groep van 4-13 jarigen: 1 pm’er op 11 kinderen. Bij andere activiteiten zoals verlengde schooldag geldt ratio niet
Bevoegd te werken als Onderwijsassistent of Leraarondersteuner Werkt zelfstandig als Onderwijsassistent of Leraarondersteuner

Meer informatie: