Stap 1: bepaal profiel en inzichtbaarheid pm’er

Afhankelijk van het profiel van de pedagogisch medewerker zijn er verschillende mogelijkheden voor inzet op de basisschool.

Profiel pm’er Inzetbaar als/bij Maatregel uit plan Slimmer Organiseren
Vve-ervaring en -certificaat Onderwijsassistent of Leraarondersteuner in groep 1 en 2 6
Werkzaam bij de bso Combibaan van Onderwijsassistent en pm’er bij de bso 6
Met specifiek talent Sport-, muziek- en kunstactiviteiten op niet-les-gebonden momenten 7 (vraagt in begin investering van leraar om pm’er bekend te maken met pedagogische gebruiken)
Vindt het leuk om activiteiten zoals feestdagen te organiseren Organiseren en begeleiden activiteiten 4
Heeft affiniteit met zorgkinderen Ondersteuner zorgkinderen 6 (betalen met persoonsgebonden budget van kinderen)
Pedagogisch coach, intern begeleider, (v)smw’er, Onderwijsassistent, pm’er Wederzijdse inzet in Peutergroep en onderbouw basisschool Uitruil (afspraken over taken en uren op papier zetten voor GGD en/of Inspectie van het Onderwijs)