Direct naar content

Bijscholing pm’er

In onderling overleg gaan de betrokkenen na of bijscholing gewenst of noodzakelijk is.

‘Gewenst’ heeft vooral te maken met ambities van de pm’er en/of het belang dat de school er aan hecht. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om extra pedagogisch of didactische scholing, bv in een bepaald onderwijsconcept, vakgebied, VE in de Vroegschool.

‘Noodzakelijk’ is bijscholing als de pm’er wil opscholen naar een bevoegdheid in het onderwijs (onderwijsassistent – leraar ondersteuner – leerkracht) en/of als de school (op termijn) de pm’er in wil gaan zetten voor zo’n functie .

Voor GPM’ers (gespecialiseerd pedagogisch medewerkers met de opleiding PW, niveau 4) is het mogelijk een kopklas te volgen om het diploma Onderwijsassistent (niveau 4) te verwerven. Ook is opscholing mogelijk via de ADPEP naar leraar ondersteuner (niveau 5). Met Level Up kunnen pm’ers modulair nascholen op de verschillende onderdelen van de pabo-opleiding. Zodra een module is behaald kunnen zij op dat onderdeel zelfstandig ingezet in de klas.

NB. Over enige tijd is er ook een Rotterdamse digitale tool beschikbaar met alle scholingsmogelijkheden voor functies in kinderopvang en onderwijs.

Als bijscholing aan de orde is zullen uitlener en inlener met elkaar bespreken wie de kosten voor haar rekening neemt en welke inzet van de pm’er wordt verwacht. 

Zie voor subsidiemogelijkheden voor de kosten voor bijscholing in dit overzicht: subsidie scholing

Informatie over de opleidingen:
Onderwijsassistent: studiehandleiding kopklas Albeda
Leraar-ondersteuner: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen/associate-degree/pedagogisch-educatief-professional/voltijd/
Leerkracht: https://www.thomasmorelevelup.nl/uploads/brochure/LevelUp-brochure-LR-spr.pdf
Zij-instromer: www.onderwijsloket.com / https://arbeidsmarktplatformpo.nl/ruimbaanvoorpo.