Direct naar content

Btw – kwesties

Het geven van onderwijs en het verzorgen van kinderopvang is niet Btw-plichtig, maar de detachering of inleen van medewerkers wel. Ook als een ingeleende pedagogisch medewerker onderwijs of onderwijsondersteunende taken uitvoert is sprake van Btw-plicht. Het Ministerie van SZW heeft een Handreiking geschreven waarin enkele mogelijkheden staan om de 21% Btw-heffing te voorkomen. De meest toegankelijke is de werkwijze zoals beschreven in Deel 1, kopje 111. Het komt er op neer dat:

  • Opdrachtgever (school) en opdrachtnemer (kinderopvang) sluiten een overeenkomst voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden;
  • De aard van de werkzaamheden is helder beschreven, hoeft niet in detail.
  • De uitlener (kinderopvang) verklaart dat deze aansprakelijk blijft voor resultaat, inhoud en kwaliteit van de werkzaamheden;
  • Op de werkzaamheden is een Btw-vrijstelling van toepassing.

Andere meer vergaande mogelijkheden om Btw-heffing te voorkomen zijn de Gemene Rekening, de Personele Unie en Bestuurlijke fusie.
Handreiking BTW bij samenwerking kinderopvang – basisonderwijs