Direct naar content

Budgetten voor inleen pedagogisch medewerkers

Als de inzet van een pedagogisch medewerker in uw basisschool helemaal past in uw huidige of te ontwikkelen onderwijsvisie, dan kunt u uw regulier formatiebudget aanwenden. Als u daar niet voor kiest, dan zijn er verschillende additionele subsidies beschikbaar van rijks- en gemeentelijke overheid die in aanmerking komen.

Werkdrukmiddelen. In het onderzoek van duo link ziet u hoe scholen die in het algemeen inzetten. Het gaat om een bedrag van € 244, – per leerling, zie Onderzoek besteding werkdrukmiddelen

Slim Organiseren. Het Rotterdamse Plan Slim Organiseren met noodmaatregelen voor het lerarentekort en voor duurzame innovatie biedt mogelijkheden

Zie hieronder een overzicht van de mogelijke inzet van een pm’er en de bijbehorende maatregel:

  1. Pm’er met VVE-ervaring en – certificaat > Onderwijsassistent of leraar-ondersteuner in groep 1 / 2 – te bekostigen uit slim organiseren Maatregel 6

2. Pm’er van de BSO > Combi “onderwijsassistent” en pm’er BSO – te bekostigen uit slim organiseren maatregel 6

3. Pm’er met een specifiek talent > Vakkracht sport, muziek, kunst… – te bekostigen uit slim organiseren maatregel 7

4. pm’er met organisatietalent > Evenementenorganisator / ondersteuner LTU – te bekostigen uit slim organiseren maatregel werkdruk en maatregel 4

5. Pm’er met zorgkwaliteiten > Ondersteuner van zorgkind (eren) – te bekostigen uit slim organiseren maatregel pgb en maatregel 6

6. Pedagogisch coach / IB’er / (V)SMW-er, Onderwijsassistent / PM’er > Wederzijdse inzet in onderbouw / inzet in peutergroepen

Het Nationaal Programma Onderwijs pleit onder meer voor meer focustijd voor de leraar in de klas en wijst in het bijbehorende stappenplan op samenwerking met andere organisaties zoals de BSO (stap 7). Voor dit plan is een bijdrage van gemiddeld €700, – per leerling beschikbaar. 

Inhoudelijke onderbouwing vindt u in het recente advies van de Onderwijsraad: “Tijd voor focus”.  Met meer professionals in de klas en/of op school kan de leerkracht zich beter concentreren op zijn primaire taak. 

Tot slot zijn ook in het Rotterdams Onderwijsbeleid 2021-2022 subsidies beschikbaar voor de inzet van onderwijsassistenten, werkdrukverlaging en Anders Organiseren in artikel 13-14 en 15.  ROB 21-22