Direct naar content

Detachering

Bij detachering van een medewerker is het zaak om goede afspraken te maken over de onderlinge samenwerking. U moet voorkómen dat er uitsluitend een klant – leverancier-relatie ontstaat die gemakkelijk weer opgezegd kan worden. De inhoudelijke voordelen voor kinderen/leerlingen en collega’s staan immers bovenaan en maken dat beide organisaties met elkaar de voortgang moeten bespreken. De ingeleende pm’er wordt ook onderdeel van het schoolteam en dient ingewerkt te worden; een investering die zal lonen (zie bijscholing en begeleiding).

De ministeries van SZW en OCW hebben gezamenlijk een handreiking geschreven over Btw-heffing bij samenwerkende scholen en kinderopvang. In het kort komt het er op neer dat in de overeenkomst moet staan dat de uitlener aansprakelijk blijft voor resultaat, inhoud en kwaliteit van de werkzaamheden van de medewerker. Zie voor uitvoeriger informatie op deze site (onder de tegel Financiën) het onderwerp Btw-kwesties.

Een detacheringsovereenkomst die in het primair onderwijs wordt gebruikt (van Verus) is aangepast aan de kenmerken van dit project. Het is raadzaam om dit contract (als voorbeeld) te gebruiken voor de detacheringsafspraken die u maakt; alle voorwaarden voor Btw-vrijstelling zijn erin verwerkt. Evenals de elders genoemde aandachtspunten.